Numer uchwały    Data posiedzenia  

Przedmiot uchwały - w sprawie                                                                   

XLVI/954/14 26 maja 2014 r.                 

nadania Panu Zbigniewowi Nęckowi odznaki honorowej
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
 

 

XLVI/955/14 26 maja 2014 r.

odwołania Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego

XLVI/956/14 26 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w poszczególnych okręgach

XLVI/957/14 26 maja 2014 r. wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 54,99 m2 przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
XLVI/958/14 26 maja 2014 r.

przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie z Gminą Tarnobrzeg

XLVI/959/14 26 maja 2014 r. wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy dzierżawy zawartej z Firmą POLKOMTEL S.A. przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
XLVI/960/14 26 maja 2014 r.

zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Zagórz

zał. nr 1; zał. nr 2

XLVI/961/14 26 maja 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Niwiska
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Niwiska

zał. nr 1

XLVI/962/14 26 maja 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rokietnica
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Rokietnica

zał. nr 1

XLVI/963/14 26 maja 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pysznica
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pysznica

zał. nr 3

XLVI/964/14 26 maja 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Oleszyce
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Oleszyce

zał. nr 4

XLVI/965/14 26 maja 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasło
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jasło

zał. nr 1

XLVI/966/14 26 maja 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wierzawice
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wierzawice

zał. nr 1

XLVI/967/14 26 maja 2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

zał. nr 1 i 2

XLVI/968/14 26 maja 2014 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025

zał. nr 1; zał. nr 2

XLVI/969/14 26 maja 2014 r. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą nr XLIII/874/14 z dnia 24 lutego 2014r.  Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”
XLVI/970/14 26 maja 2014 r. wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym
w Rzeszowie
XLVI/971/14 26 maja 2014 r. udzielenia pełnomocnictwa procesowego
XLVI/972/14 26 maja 2014 r.

rozpatrzenia skargi na działalność  Marszałka Województwa Podkarpackiego

Uchwały:

 

XLVI/955/14 26 maja 2014 r.

odwołania Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego

XLVI/956/14 26 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w poszczególnych okręgach

XLVI/957/14 26 maja 2014 r. wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 54,99 m2 przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
XLVI/958/14 26 maja 2014 r.

przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie z Gminą Tarnobrzeg

XLVI/959/14 26 maja 2014 r. wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy dzierżawy zawartej z Firmą POLKOMTEL S.A. przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
XLVI/960/14 26 maja 2014 r. zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Zagórz
XLVI/961/14 26 maja 2014 r. likwidacji dotychczasowej aglomeracji Niwiska
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Niwiska
XLVI/962/14 26 maja 2014 r. likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rokietnica
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Rokietnica
XLVI/963/14 26 maja 2014 r. likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pysznica
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pysznica
XLVI/964/14 26 maja 2014 r. likwidacji dotychczasowej aglomeracji Oleszyce
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Oleszyce
XLVI/965/14 26 maja 2014 r. likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasło
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jasło
XLVI/966/14 26 maja 2014 r. likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wierzawice
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wierzawice
XLVI/967/14 26 maja 2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

XLVI/968/14 26 maja 2014 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025
XLVI/969/14 26 maja 2014 r. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą nr XLIII/874/14 z dnia 24 lutego 2014r.  Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”
XLVI/970/14 26 maja 2014 r. wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym
w Rzeszowie
XLVI/971/14 26 maja 2014 r. udzielenia pełnomocnictwa procesowego
XLVI/972/14 26 maja 2014 r.

rozpatrzenia skargi na działalność  Marszałka Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
Pobierz plik (955.pdf)955118 kB
Pobierz plik (956.pdf)956282 kB
Pobierz plik (957.pdf)957124 kB
Pobierz plik (958.pdf)958124 kB
Pobierz plik (959.pdf)959123 kB
Pobierz plik (960.pdf)960124 kB
Pobierz plik (960_1.pdf)960_1922 kB
Pobierz plik (960_2.pdf)960_212825 kB
Pobierz plik (961.pdf)961123 kB
Pobierz plik (961_1.pdf)961_12847 kB
Pobierz plik (962.pdf)962124 kB
Pobierz plik (962_1.pdf)962_143488 kB
Pobierz plik (963.pdf)963123 kB
Pobierz plik (963_1.PDF)963_12353 kB
Pobierz plik (964.pdf)964123 kB
Pobierz plik (964_1.pdf)964_14110 kB
Pobierz plik (965.pdf)965124 kB
Pobierz plik (965_1.JPG)965_159 kB
Pobierz plik (966.pdf)966124 kB
Pobierz plik (966_1.pdf)966_169 kB
Pobierz plik (967.pdf)967410 kB
Pobierz plik (967_1_2.pdf)967_1_2200 kB
Pobierz plik (968.pdf)968164 kB
Pobierz plik (968_1.pdf)968_1284 kB
Pobierz plik (968_2.pdf)968_2438 kB
Pobierz plik (969.pdf)969219 kB
Pobierz plik (970.pdf)970123 kB
Pobierz plik (971.pdf)971315 kB
Pobierz plik (972.pdf)972250 kB
Pobierz plik (954.pdf)954123 kB