NR uchwały      Data posiedzenia     Przedmiot uchwały - w sprawie:                                 
LIV/1057/14 29.08.14 r.

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego

LIV/1058/14 29.08.14 r.

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Niżańskiego 

LIV/1059/14 29.08.14 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

zał. 1

LIV1060/14 29.08.14 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

zał. 1, zał. 2, zał. 3

LIV1061/14 29.08.14 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

zał. 1, zał.2

Załączniki:
Pobierz plik (1057.pdf)105796 kB
Pobierz plik (1058.pdf)105887 kB
Pobierz plik (1059.pdf)105985 kB
Pobierz plik (1059_1.pdf)1059_1118 kB
Pobierz plik (1060.pdf)1060217 kB
Pobierz plik (1060_1.pdf)1060_1166 kB
Pobierz plik (1060_2.pdf)1060_2170 kB
Pobierz plik (1060_3.pdf)1060_3136 kB
Pobierz plik (1061.pdf)1061109 kB
Pobierz plik (1061_1.pdf)1061_1284 kB
Pobierz plik (1061_2.pdf)1061_2448 kB