Nr uchwały      Data podjęcia  Przedmiot uchwały - w sprawie:                                         
LV/1062/14 08.09.2014 r.

wyrażenia zgody na wynajem boksu garażowego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 

LV/1063/14 08.09.2014 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
 w Rzeszowie.

zał.nr 3

LV/1064/14 08.09.2014 r.

zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

zał. nr 1

LV/1065/14 08.09.2014 r. zmiany Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.
LV/1066/14 08.09.2014 r.

udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2015 pomocy finansowej

LV/1067/14 08.09.2014 r.

wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino

LV/1068/14 08.09.2014 r.

przyjęcia Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego oraz Oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego

zał. nr 1

LV/1069/14 08.09.2014 r.

wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości położonej przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego

LV/1070/14 08.09.2014 r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Rogozińskiego 

LV/1071/14 08.09.2014 r.

wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu zawartej przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu  z Farmacją Kolejową Sp. z o.o. w Warszawie. 

LV/1072/14 08.09.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Solina.

LV/1073/14 08.09.2014 r.

uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej na lata 2014 – 2020”

zał. nr 1

LV/1074/14 08.09.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

zał. nr 1, zał. nr 2

LV/1075/14 08.09.2014 r.

Zmieniająca uchwałę NR XLV/950/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 22 kwietnia 2014 r w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2014”.

zał. nr 1

LV/1076/14 08.09.2014 r.

zmieniająca uchwałę numer II/15/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

LV/1077/14 08.09.2014 r. zmieniająca uchwałę numer II/13/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego
LV/1078/14 08.09.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLI/817/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

zał. nr 1

LV/1079/14 08.09.2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLV/951/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego zmienionej Uchwałą Nr LIV/1059/14  z  dnia 29 sierpnia 2014 r.

zał. nr 1

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (1062.pdf)1062[KS] Katarzyna Kruk88 kB2014-09-11 09:122014-09-11 09:12
Pobierz plik (1063.pdf)1063[KS] Katarzyna Kruk112 kB2014-09-11 09:122014-09-11 09:12
Pobierz plik (1063_3.pdf)1063_3[KS] Katarzyna Kruk213 kB2014-09-11 09:122014-09-11 09:12
Pobierz plik (1064.pdf)1064[KS] Katarzyna Kruk106 kB2014-09-11 09:132014-09-11 09:13
Pobierz plik (1064_1.pdf)1064_1[KS] Katarzyna Kruk233 kB2014-09-11 09:132014-09-11 09:13
Pobierz plik (1065.pdf)1065[KS] Katarzyna Kruk88 kB2014-09-11 09:132014-09-11 09:13
Pobierz plik (1066.pdf)1066[KS] Katarzyna Kruk83 kB2014-09-11 09:132014-09-11 09:13
Pobierz plik (1067.pdf)1067[KS] Katarzyna Kruk89 kB2014-09-11 09:132014-09-11 09:13
Pobierz plik (1068.pdf)1068[KS] Katarzyna Kruk82 kB2014-09-11 09:132014-09-11 09:13
Pobierz plik (1069.pdf)1069[KS] Katarzyna Kruk90 kB2014-09-11 09:142014-09-11 09:14
Pobierz plik (1070.pdf)1070[KS] Katarzyna Kruk89 kB2014-09-11 09:142014-09-11 09:14
Pobierz plik (1071.pdf)1071[KS] Katarzyna Kruk85 kB2014-09-11 09:142014-09-11 09:14
Pobierz plik (1072.pdf)1072[KS] Katarzyna Kruk83 kB2014-09-11 09:142014-09-11 09:14
Pobierz plik (1073.pdf)1073[KS] Katarzyna Kruk82 kB2014-09-11 09:142014-09-11 09:14
Pobierz plik (1073_1.pdf)1073_1[KS] Katarzyna Kruk389 kB2014-09-11 09:142014-09-11 09:14
Pobierz plik (1074.pdf)1074[KS] Katarzyna Kruk211 kB2014-09-11 09:152014-09-11 09:15
Pobierz plik (1074_1.pdf)1074_1[KS] Katarzyna Kruk104 kB2014-09-11 09:152014-09-11 09:15
Pobierz plik (1074_2.pdf)1074_2[KS] Katarzyna Kruk173 kB2014-09-11 09:152014-09-11 09:15
Pobierz plik (1075.pdf)1075[KS] Katarzyna Kruk147 kB2014-09-11 09:152014-09-11 09:15
Pobierz plik (1075_1.pdf)1075_1[KS] Katarzyna Kruk321 kB2014-09-11 09:162014-09-11 09:16
Pobierz plik (1076.pdf)1076[KS] Katarzyna Kruk85 kB2014-09-11 09:162014-09-11 09:16
Pobierz plik (1077.pdf)1077[KS] Katarzyna Kruk86 kB2014-09-11 09:162014-09-11 09:16
Pobierz plik (1078.pdf)1078[KS] Katarzyna Kruk84 kB2014-09-11 09:162014-09-11 09:16
Pobierz plik (1078_1.pdf)1078_1[KS] Katarzyna Kruk133 kB2014-09-11 09:162014-09-11 09:16
Pobierz plik (1079.pdf)1079[KS] Katarzyna Kruk110 kB2014-09-11 09:172014-09-11 09:17
Pobierz plik (1079_1.pdf)1079_1[KS] Katarzyna Kruk118 kB2014-09-11 09:172014-09-11 09:17
Pobierz plik (1068_1.pdf)1068_1[KS] Katarzyna Kruk15900 kB2014-09-11 11:492014-09-11 11:49