Nr uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie        
LVII/1081/14 29.09.14 r. zmiany uchwały Nr XXXVII/687/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych  w Krośnie.
LVII/1082/14 29.09.14 r. zmiany uchwały Nr XXXVII/686/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych  w Przemyślu.
LVII/1083/14 29.09.14 r.

 likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cieszanów
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cieszanów.

zał. 1

LVII/1084/14 29.09.14 r.

 likwidacji dotychczasowej aglomeracji Krasne
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Krasne.

zał. 1

LVII/1085/14 29.09.14 r

 likwidacji dotychczasowej aglomeracji Załuże
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Załuże

zał. 1

LVII/1086/14 29.09.14 r.

 likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasienica Rosielna
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jasienica Rosielna. 

zał. 1

LVII/1087/14 29.09.14 r.

 likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łąka
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łąka. 

zał. 1

LVII/1088/14 29.09.14 r.  zmiany Uchwały Nr XXXVII/667/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zmienionej Uchwałą Nr L/956/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010r.  i Uchwałą Nr XVII/298/2012 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012r.
LVII/1089/14 29.09.14 r.  wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień
w Rzeszowie.
LVII/1090/14 29.09.14 r.

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

zał. 1; zał.2 

LVII/1091/14 29.09.14 r.

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. 

zał. 1a, zał. 1b, zał. 2

Załączniki:
Pobierz plik (1081.pdf)108190 kB
Pobierz plik (1082.pdf)108290 kB
Pobierz plik (1083.pdf)108386 kB
Pobierz plik (1083_1.pdf)1083_11749 kB
Pobierz plik (1084.pdf)108485 kB
Pobierz plik (1084_1.pdf)1084_12503 kB
Pobierz plik (1085.pdf)108587 kB
Pobierz plik (1085_1.pdf)1085_12036 kB
Pobierz plik (1086.pdf)108685 kB
Pobierz plik (1086_1.pdf)1086_14775 kB
Pobierz plik (1087.pdf)108786 kB
Pobierz plik (1087_1.pdf)1087_12474 kB
Pobierz plik (1088.pdf)108893 kB
Pobierz plik (1089.pdf)108985 kB
Pobierz plik (1090.pdf)1090211 kB
Pobierz plik (1090_1.pdf)1090_1161 kB
Pobierz plik (1090_2.pdf)1090_2173 kB
Pobierz plik (1091.pdf)1091107 kB
Pobierz plik (1091_1a.pdf)1091_1a284 kB
Pobierz plik (1091_1b.pdf)1091_1b136 kB
Pobierz plik (1091_2.pdf)1091_2450 kB