Numer uchwały   Data posiedzenia      Przedmiot uchwały :     w sprawie                           
LVIII/1092/14 27. 10. 2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Lubaczów

LVIII/1093/14 27. 10. 2014 r. wyrażenia zgody na oddanie w najem i użyczenie części nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
LVIII/1094/14 27. 10. 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Zarszyn
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Zarszyn

zał. nr 1

LVIII/1095/14 27. 10. 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Hyżne
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Hyżne

zał. nr 1

LVIII/1096/14 27. 10. 2014 r.

określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie”

zał. nr 1

LVIII/1097/14 27. 10. 2014 r.

zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.) 

LVIII/1098/14 27. 10. 2014 r.

finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia transportu między szpitalami – transport „in utero”

 

LVIII/1099/14 27. 10. 2014 r.

wsparcia działań zmierzających do utworzenia centrum perinatologii w województwie podkarpackim

 

LVIII/1100/14 27. 10. 2014 r.

zmian  Statutu  Regionalnego Ośrodka  Polityki Społecznej

w Rzeszowie.

LVIII/1101/14 27. 10. 2014 r. wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Fryderyka Chopina.
LVIII/1102/14 27. 10. 2014 r.

nadania Statutu

Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie.

zał.1, zał.2, zał.3

LVIII/1103/14 27. 10. 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

zał. nr 1

LVIII/1104/14 27. 10. 2014 r.

zmiany Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.

zał. 1, zał.2, zał.3

LVIII/1105/14 27. 10. 2014 r. przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu oddziaływania Muzeum - Zamek w Łańcucie
LVIII/1106/14 27. 10. 2014 r. nadania Stefanowi Piotrowi Mierzwie pośmiertnie odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
LVIII/1107/14 27. 10. 2014 r. nadania Panu Władysławowi Pogodzie odznaki honorowej
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
LVIII/1108/14 27. 10. 2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

zał.1, zał.2, zał.3

LVIII/1109/14 27. 10. 2014 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

zał.1, zał.2

LVIII/1110/14 27. 10. 2014 r.

określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych 

zał. 1

Załączniki:
Pobierz plik (1092.pdf)109286 kB
Pobierz plik (1093.pdf)109388 kB
Pobierz plik (1094.pdf)109482 kB
Pobierz plik (1094_1.jpg)1094_150 kB
Pobierz plik (1095.pdf)109583 kB
Pobierz plik (1095_1.pdf)1095_11332 kB
Pobierz plik (1096.pdf)109682 kB
Pobierz plik (1096_1.pdf)1096_13826 kB
Pobierz plik (1097.pdf)1097112 kB
Pobierz plik (1098.pdf)1098101 kB
Pobierz plik (1099.pdf)1099102 kB
Pobierz plik (1100.pdf)110083 kB
Pobierz plik (1102.pdf)110282 kB
Pobierz plik (1102_1.pdf)1102_1138 kB
Pobierz plik (1102_2.pdf)1102_2110 kB
Pobierz plik (1102_3.pdf)1102_3233 kB
Pobierz plik (1103.pdf)1103128 kB
Pobierz plik (1103_1.pdf)1103_1320 kB
Pobierz plik (1104.pdf)110485 kB
Pobierz plik (1104_1.pdf)1104_1107 kB
Pobierz plik (1104_2.pdf)1104_2110 kB
Pobierz plik (1104_3.pdf)1104_3395 kB
Pobierz plik (1105.pdf)1105110 kB
Pobierz plik (1106.pdf)110683 kB
Pobierz plik (1107.pdf)110782 kB
Pobierz plik (1108.pdf)1108239 kB
Pobierz plik (1108_1.pdf)1108_1162 kB
Pobierz plik (1108_2.pdf)1108_2106 kB
Pobierz plik (1108_3.pdf)1108_3135 kB
Pobierz plik (1109.pdf)1109133 kB
Pobierz plik (1109_1.pdf)1109_1283 kB
Pobierz plik (1109_2.pdf)1109_2460 kB
Pobierz plik (1110.pdf)110084 kB
Pobierz plik (1110_1.pdf)1110_1193 kB
Pobierz plik (1101.pdf)110181 kB