Numer uchwały Data posiedznia        Przedmiot uchwały - w sprawie:                               
II/6/14 15 grudnia 2014 r.  powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
II/7/14 15 grudnia 2014 r. powołania składu osobowego  Komisji  Budżetu, Mienia i FinansówSejmiku Województwa Podkarpackiego.
II/8/14 15 grudnia 2014 r. powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego
II/9/14 15 grudnia 2014 r. powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego
II/10/14 15 grudnia 2014 r. powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego
II/11/14 15 grudnia 2014 r. powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego
II/12/14 15 grudnia 2014 r. powołania składu osobowego Komisji  Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego
II/13/14 15 grudnia 2014 r. powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego
II/14/14 15 grudnia 2014 r. powołania składu osobowego Komisji  Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego
II/15/14 15 grudnia 2014 r. powołania składu osobowego Komisji  Głównej  Sejmiku Województwa Podkarpackiego
II/16/14 15 grudnia 2014 r. nadania Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi
Józefowi Michalikowi Metropolicie Przemyskiemu odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”
II/17/14 15 grudnia 2014 r. wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
II/18/14 15 grudnia 2014 r. ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego
II/19/14 15 grudnia 2014 r. upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego
II/20/14 15 grudnia 2014 r. wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
II/21/14 15 grudnia 2014 r. wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
II/22/14 15 grudnia 2014 r. wyrażenia zgody Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu na wydzierżawienie części działki nr 642/2 położonej w Przemyślu 
II/23/14 15 grudnia 2014 r.

przekazania do dalszych uzgodnień projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/792/13 z dnia 28 października 2013r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego

zał. 1

II/24/14 15 grudnia 2014 r.

przekazania do dalszych uzgodnień i opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

zał. 1, zał.2

II/25/14 15 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/900/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów
wykonania zadania pod nazwą ,,Przygotowanie i realizacja budowy łącznika
drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”
II/26/14 15 grudnia 2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

zał. 1 i 2

II/27/14 15 grudnia 2014 r. stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego starań o budowę polskiej części drogi Via Carpathia
II/28/14 15 grudnia 2014 r. zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.) 
Załączniki:
Pobierz plik (6.pdf)682 kB
Pobierz plik (7.pdf)783 kB
Pobierz plik (8.pdf)883 kB
Pobierz plik (9.pdf)983 kB
Pobierz plik (10.pdf)1096 kB
Pobierz plik (11.pdf)1183 kB
Pobierz plik (12.pdf)1282 kB
Pobierz plik (13.pdf)1383 kB
Pobierz plik (14.pdf)1483 kB
Pobierz plik (15.pdf)1582 kB
Pobierz plik (16.pdf)1682 kB
Pobierz plik (17.pdf)1781 kB
Pobierz plik (18.pdf)1883 kB
Pobierz plik (19.pdf)1982 kB
Pobierz plik (20.pdf)2096 kB
Pobierz plik (21.pdf)2196 kB
Pobierz plik (22.pdf)2284 kB
Pobierz plik (23.pdf)2384 kB
Pobierz plik (23_1.pdf)23_193 kB
Pobierz plik (24.pdf)2488 kB
Pobierz plik (24_1.pdf)24_1382 kB
Pobierz plik (24_2.pdf)24_2433 kB
Pobierz plik (25.pdf)2592 kB
Pobierz plik (26.pdf)26190 kB
Pobierz plik (26_1_2.pdf)26_1_2167 kB
Pobierz plik (27.pdf)27103 kB
Pobierz plik (28.pdf)28115 kB