Numer uchwały Data posiedzenia     Przedmiot uchwały - w sprawie:                         
III/29/14 29 drudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę numer II/10/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego
III/30/14 29 drudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę numer II/8/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego
III/31/14 29 drudnia 2014 r. wyznaczenia przedstawiciela do składu Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
III/32/14 29 drudnia 2014 r. wyznaczenia przedstawiciela do składu Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu
III/33/14 29 drudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
III/34/14 29 drudnia 2014 r.

wyznaczenia aglomeracji Chmielnik

zał.1

III/35/14 29 drudnia 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cmolas
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cmolas

zał.1

III/36/14 29 drudnia 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Lubenia
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Lubenia

zał.1

III/37/14 29 drudnia 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żołynia
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żołynia

zał.1

III/38/14 29 drudnia 2014 r. likwidacji aglomeracji Sulistrowa
III/39/14 29 drudnia 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sokołów Małopolski
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sokołów Małopolski

zał.1

III/40/14 29 drudnia 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisko Dolne
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisko Dolne

zał.1

III/41/14 29 drudnia 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Adamówka
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Adamówka

zał.1

III/42/14 29 drudnia 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ustrzyki Dolne
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ustrzyki Dolne

zał.1

III/43/14 29 drudnia 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pułanki
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pułanki

zał.1

III/44/14 29 drudnia 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nienadowa
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nienadowa

zał.1

III/45/14 29 drudnia 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Krosno
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Krosno

zał. 1

III/46/14 29 drudnia 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jeżowe
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jeżowe

zał.1

III/47/14 29 drudnia 2014 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grębów
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grębów

zał.1

III/48/14 29 drudnia 2014 r.

zmiany obszaru aglomeracji Kolbuszowa

zał.1

III/49/14 29 drudnia 2014 r. przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa
III/50/14 29 drudnia 2014 r. wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu           im. Jana Pawła II w Krośnie na zmianę warunków umowy najmu
III/51/14 29 drudnia 2014 r. wyrażenia zgody Medyczno-Społecznemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu na przedłużenie umowy najmu
III/52/14 29 drudnia 2014 r.

nadania Statutu

Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie

zał.1, zał.2, zał.3, zał.4

III/53/14 29 drudnia 2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

zał.1 i 2

III/54/14 29 grudnia 2014 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025

zał.1 i 2

III/55/14 29 grudnia 2014 r. wyrażenia zgody na nabycie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie prawa użytkowania nieruchomości
Załączniki:
Pobierz plik (29.pdf)2983 kB
Pobierz plik (30.pdf)3082 kB
Pobierz plik (31.pdf)3183 kB
Pobierz plik (32.pdf)3283 kB
Pobierz plik (33.pdf)3384 kB
Pobierz plik (34.pdf)3482 kB
Pobierz plik (34_1.pdf)34_12452 kB
Pobierz plik (35.pdf)3582 kB
Pobierz plik (35_1.pdf)35_12408 kB
Pobierz plik (36.pdf)3682 kB
Pobierz plik (36_1.pdf)36_11083 kB
Pobierz plik (37.pdf)3783 kB
Pobierz plik (37_1.pdf)37_11440 kB
Pobierz plik (38.pdf)3879 kB
Pobierz plik (39.pdf)3984 kB
Pobierz plik (39_1.pdf)39_12169 kB
Pobierz plik (40.pdf)4081 kB
Pobierz plik (40_1.pdf)40_12320 kB
Pobierz plik (41.pdf)4182 kB
Pobierz plik (41_1.pdf)41_1933 kB
Pobierz plik (42.pdf)4281 kB
Pobierz plik (42_1.pdf)42_11198 kB
Pobierz plik (43.pdf)4382 kB
Pobierz plik (43_1.pdf)43_1715 kB
Pobierz plik (44.pdf)4481 kB
Pobierz plik (44_1.pdf)44_1652 kB
Pobierz plik (45.pdf)4585 kB
Pobierz plik (45_1.pdf)45_11370 kB
Pobierz plik (46.pdf)4682 kB
Pobierz plik (46_1.pdf)46_12810 kB
Pobierz plik (47.pdf)4782 kB
Pobierz plik (47_1.pdf)47_11586 kB
Pobierz plik (48.pdf)4883 kB
Pobierz plik (48_1.pdf)48_1851 kB
Pobierz plik (49.pdf)4985 kB
Pobierz plik (50.pdf)5084 kB
Pobierz plik (51.pdf)5183 kB
Pobierz plik (52.pdf)5281 kB
Pobierz plik (52_1.pdf)52_1118 kB
Pobierz plik (52_2.pdf)52_299 kB
Pobierz plik (52_3.pdf)52_376 kB
Pobierz plik (52_4.pdf)52_464 kB
Pobierz plik (53.pdf)53187 kB
Pobierz plik (53_1_2.pdf)53_1_2171 kB
Pobierz plik (54.pdf)5489 kB
Pobierz plik (54_1_2.pdf)54_1_2626 kB
Pobierz plik (55.pdf)5584 kB