Nr uchwały      Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:                                  
V/75/15 23 lutego 2015 r.

likwidacji Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu 

V/76/15 23 lutego 2015 r.

likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy

V/77/15 23 lutego 2015 r.

likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku 

V/78/15 23 lutego 2015 r.

likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku

V/79/15 23 lutego 2015 r.

likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach 

V/80/15 23 lutego 2015 r.

likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie 

V/81/15 23 lutego 2015 r.

wyrażenia zamiaru podpisania Porozumienia o współpracy między Województwem Podkarpackim, Krajem Koszyckim, Krajem Preszowskim oraz Komitatem Borsod-Abaúj-Zemplén na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia.

V/82/15 23 lutego 2015 r.

ustalenia przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Hermanowice - gr. państwa.

V/83/15 23 lutego 2015 r.

uchylająca uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego

V/84/15 23 lutego 2015 r. wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio   w Przemyślu na przedłużenie umowy najmu
V/85/15 23 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
V/86/15 23 lutego 2015 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

V/87/15 23 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015

V/88/15 23 lutego 2015 r. określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015     w województwie podkarpackim
V/89/15 23 lutego 2015 r. udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostce samorządu terytorialnego
V/90/15 23 lutego 2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

zał. 1, zał. 2

V/91/15 23 lutego 2015 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025

zał. 1, zał.2

V/92/15 23 lutego 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/15/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

V/93/15 23 lutego 2015 r.

zatwierdzenia planu  kontroli   Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego  na 2015 rok

V/94/15 23 lutego 2015 r.

zatwierdzenia planów  pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2015 rok

zał. 1, zał.2, zał. 3, zał.4, zał.5, zał.6, zał.7, zał.8, zał.9

Załączniki:
Pobierz plik (79.pdf)7982 kB
Pobierz plik (80.pdf)8082 kB
Pobierz plik (81.pdf)8181 kB
Pobierz plik (82.pdf)8281 kB
Pobierz plik (83.pdf)8385 kB
Pobierz plik (84.pdf)8484 kB
Pobierz plik (85.pdf)8597 kB
Pobierz plik (86.pdf)86104 kB
Pobierz plik (87.pdf)87114 kB
Pobierz plik (88.pdf)8892 kB
Pobierz plik (89.pdf)8984 kB
Pobierz plik (90.pdf)90217 kB
Pobierz plik (90_1.pdf)90_1160 kB
Pobierz plik (90_2.pdf)90_2191 kB
Pobierz plik (91.pdf)9194 kB
Pobierz plik (91_1.pdf)91_1275 kB
Pobierz plik (91_2.pdf)91_2197 kB
Pobierz plik (92.pdf)9283 kB
Pobierz plik (93.pdf)93115 kB
Pobierz plik (94.pdf)9485 kB
Pobierz plik (94_1.pdf)94_1128 kB
Pobierz plik (94_2.pdf)94_2147 kB
Pobierz plik (94_3.pdf)94_393 kB
Pobierz plik (94_4.pdf)94_4138 kB
Pobierz plik (94_6.pdf)94_683 kB
Pobierz plik (94_5.pdf)94_5102 kB
Pobierz plik (94_7.pdf)94_798 kB
Pobierz plik (94_8.pdf)94_881 kB
Pobierz plik (94_9.pdf)94_9101 kB
Pobierz plik (75.pdf)7583 kB
Pobierz plik (76.pdf)7682 kB
Pobierz plik (77.pdf)7783 kB
Pobierz plik (78.pdf)7882 kB
Pobierz plik (79.pdf)7982 kB