Nr uchwały    Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:                                      

X/170/15

29.06.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

zał.1, zał.2

X/171/15

29.06.2015 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025. 

zał.1a, zał.1b, zał.2

X/172/15

29.06.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego

zał.1_2_3

X/173/15

29.06.2015 r.

utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu

X/174/15

29.06.2015 r.

utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

X/175/15

29.06.2015 r.

utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu

X/176/15

29.06.2015 r.

utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle

X/177/15

29.06.2015 r.

utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie

X/178/15

29.06.2015 r.

utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli

X/179/15

29.06.2015 r.

utworzenia Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sanoku

X/180/15

29.06.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015

X/181/15

29.06.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego 

X/182/15

29.06.2015 r.

                  wyznaczenia aglomeracji Uherce Mineralne

zał.1

X/183/15

29.06.2015 r.

wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.

X/184/15

29.06.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

X/185/15

29.06.2015 r.

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości  gruntowej, położonej w Krempnej, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, na rzecz Gminy Krempna

X/186/15

29.06.2015 r.

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Chrewt, gmina Czarna 

X/187/15

29.06.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

X/188/15

29.06.2015 r.

wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem Rzeszów Południe (Kielanówka) drogi ekspresowej S19”

X/189/15

29.06.2015 r.

wyrażenia zgody na użyczenie  pomieszczeń Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

X/190/15

29.06.2015 r.

zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, w roku 2015

X/191/15

29.06.2015 r.

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Niżańskiego

X/192/15

29.06.2015 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2015

X/193/15

29.06.2015 r.

zmiany Uchwały nr V/89/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostce samorządu terytorialnego

X/194/15

29.06.2015 r.

współfinansowania opracowania Studium Wykonalności dla zadania „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”

X/195/15

29.06.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego

zał.1

X/196/15

29.06.2015 r.

sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów Portu Lotniczego „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Załączniki:
Pobierz plik (170.pdf)170218 kB
Pobierz plik (170_1.pdf)170_1162 kB
Pobierz plik (170_2.pdf)170_2178 kB
Pobierz plik (171.pdf)171115 kB
Pobierz plik (171_1a.pdf)171_1a272 kB
Pobierz plik (171_1b.pdf)171_1b135 kB
Pobierz plik (171_2.pdf)171_2198 kB
Pobierz plik (172.pdf)17287 kB
Pobierz plik (172_1_2_3.pdf)172_1_2_3369 kB
Pobierz plik (173.pdf)173112 kB
Pobierz plik (174.pdf)174111 kB
Pobierz plik (175.pdf)175110 kB
Pobierz plik (176.pdf)176.pdf112 kB
Pobierz plik (177.pdf)177111 kB
Pobierz plik (178.pdf)178111 kB
Pobierz plik (179.pdf)179110 kB
Pobierz plik (180.pdf)180114 kB
Pobierz plik (181.pdf)18188 kB
Pobierz plik (182.pdf)18281 kB
Pobierz plik (182_1.pdf)182_12547 kB
Pobierz plik (183.pdf)18384 kB
Pobierz plik (184.pdf)18486 kB
Pobierz plik (185.pdf)18588 kB
Pobierz plik (186.pdf)18683 kB
Pobierz plik (187.pdf)18784 kB
Pobierz plik (188.pdf)18883 kB
Pobierz plik (189.pdf)18984 kB
Pobierz plik (190.pdf)190181 kB
Pobierz plik (191.pdf)19182 kB
Pobierz plik (192.pdf)19281 kB
Pobierz plik (193.pdf)19384 kB
Pobierz plik (194.pdf)19483 kB
Pobierz plik (195.pdf)19583 kB
Pobierz plik (195_1.pdf)195_1113 kB
Pobierz plik (196.pdf)196103 kB