Nr uchwały    Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:                                      

XIII/223/15

28.09.2015 r.

wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji

zał. 1

XIII/224/15

28.09.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

zał. 1

XIII/225/15

28.09.2015 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025

zał. 1
zał. 2

XIII/226/15

28.09.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
na rzecz Gminy Żurawica

XIII/227/15

28.09.2015 r.

zmiany uchwały Nr XXXVI/658/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 13 lipca 2009 roku i wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Tajęcinie

XIII/228/15

28.09.2015 r.

wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie

XIII/229/15

28.09.2015 r.

wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

XIII/230/15

28.09.2015 r.

wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2015/2016” i określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w roku szkolnym 2015/2016

XIII/231/15

28.09.2015 r.

wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016” i określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2015/2016

XIII/232/15

28.09.2015 r.

wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna

XIII/233/15

28.09.2015 r.

zaciągnięcia kredytu

XIII/234/15

28.09.2015 r.

zmieniająca uchwałę nr VI/107/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2015”. zmieniona uchwałą nr XII/216/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.

zał. 1

XIII/235/15

28.09.2015 r.

zmiany Uchwały Nr XLV/925/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego”

zał. 1  
zał. 2  
zał. 3

Załączniki:
Pobierz plik (223.pdf)223.pdf131 kB
Pobierz plik (223_1.pdf)223_1.pdf177 kB
Pobierz plik (224.pdf)224.pdf464 kB
Pobierz plik (224_1.pdf)224_1.pdf231 kB
Pobierz plik (225.pdf)225.pdf235 kB
Pobierz plik (225_1.pdf)225_1.pdf1105 kB
Pobierz plik (225_2.pdf)225_2.pdf261 kB
Pobierz plik (226.pdf)226.pdf246 kB
Pobierz plik (227.pdf)227.pdf171 kB
Pobierz plik (228.pdf)228.pdf136 kB
Pobierz plik (229.pdf)229.pdf213 kB
Pobierz plik (230.pdf)230.pdf336 kB
Pobierz plik (231.pdf)231.pdf338 kB
Pobierz plik (232.pdf)232.pdf212 kB
Pobierz plik (233.pdf)233.pdf134 kB
Pobierz plik (234.pdf)234.pdf248 kB
Pobierz plik (234_1.pdf)234_1.pdf475 kB
Pobierz plik (235.pdf)235.pdf184 kB
Pobierz plik (235_1.pdf)235_1.pdf312 kB
Pobierz plik (235_2.pdf)235_2.pdf518 kB
Pobierz plik (235_3.pdf)235_3.pdf340 kB