Nr uchwały    Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie:                                      

XVII/294/15

28.12.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

zał. 1_2

XVII/295/15

28.12.2015 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025.

zał. 1

zał. 2

XVII/296/15 28.12.2015 r. Upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego
XVII/297/15 28.12.2015 r.

zmiany uchwały o ustaleniu przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

zał. 1

XVII/298/15 28.12.2015 r.

wyznaczenia aglomeracji Jodłowa.

zał. 1

XVII/299/15 28.12.2015 r. zwrotu darowizny nieruchomości położonej w Dębicy.
XVII/300/15 28.12.2015 r. uchwałę w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
XVII/301/15 28.12.2015 r. wyrażenia zgody Medyczno-Społecznemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu na przedłużenie umowy najmu.
XVII/302/15 28.12.2015 r. przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaniechania planów wykonania suchego zbiornika przeciwpowodziowego i podjęcia działań na rzecz kontynuacji realizacji budowy zbiornika retencyjnego „Kąty–Myscowa”.
XVII/303/15 28.12.2015 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

zał. 1

XVII/304/15 28.12.2015 r. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu na rzecz Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
XVII/305/15 28.12.2015 r. powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli.
XVII/306/15 28.12.2015 r. wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.
XVII/307/15 28.12.2015 r. rozpatrzenia skargi Pani Ewy Kasz na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
XVII/308/15 28.12.2015 r. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
XVII/309/15 28.12.2015 r. wyrażenia zgody na udział Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie w charakterze partnera w realizacji projektu pn.: „Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego”.
XVII/310/15 28.12.2015 r. zmieniająca uchwałę numer  II/6/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji  Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
XVII/311/15 28.12.2015 r. odstąpienia od zaciągnięcia kredytu.
XVII/312/15 28.12.2015 r.

budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016r.

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XVII/313/15 28.12.2015 r.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025

zał. 1_2

zał. 1b

Załączniki:
Pobierz plik (294.pdf)294552 kB
Pobierz plik (294_1_2.pdf)294_1_2191 kB
Pobierz plik (295.pdf)295214 kB
Pobierz plik (295_1.pdf)295_11199 kB
Pobierz plik (295_2.pdf)295_2264 kB
Pobierz plik (296.pdf)296130 kB
Pobierz plik (297.pdf)297179 kB
Pobierz plik (297_1.pdf)297_1446 kB
Pobierz plik (298.pdf)298135 kB
Pobierz plik (298_1.pdf)298_13425 kB
Pobierz plik (299.pdf)299179 kB
Pobierz plik (300.pdf)300136 kB
Pobierz plik (301.pdf)301135 kB
Pobierz plik (302.pdf)302296 kB
Pobierz plik (303.pdf)303227 kB
Pobierz plik (303_1.pdf)303_1208 kB
Pobierz plik (304.pdf)304255 kB
Pobierz plik (305.pdf)305134 kB
Pobierz plik (306.pdf)306342 kB
Pobierz plik (307.pdf)307193 kB
Pobierz plik (308.pdf)308261 kB
Pobierz plik (309.pdf)309138 kB
Pobierz plik (310.pdf)310135 kB
Pobierz plik (311.pdf)311134 kB
Pobierz plik (312.pdf)312291 kB
Pobierz plik (312_1.pdf)312_13301 kB
Pobierz plik (312_2.pdf)312_2806 kB
Pobierz plik (312_3.pdf)312_3168 kB
Pobierz plik (313.pdf)313206 kB
Pobierz plik (313_1_2.pdf)313_1_2993 kB
Pobierz plik (313_1b.pdf)313_1b367 kB