http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

XXI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencja z dnia 29 marca 2016 r.

|
[KS] Iwona Pieczonka
Nr Uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie
XXI/369/16 29.03.2016 r. - zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.
XXI/370/16 29.03.2016 r. - zmian w WPF Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025
XXI/371/16 29.03.2016 r.  - wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie
XXI/372/16 29.03.2016 r.  - likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mielec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mielec
XXI/373/16  29.03.2016 r.  - wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
XXI/374/16 29.03.2016 r.  - wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu HORYZONT 2020
XXI/375/16 29.03.2016 r.     - przekazania pomocy rzeczowej Starostwu Powiatowemu w Dębicy
XXI/376/16 29.03.2016 r.  - przekazania pomocy rzeczowej starostwu Powiatowemu w Ropczycach
XXI/377/16 29.03.2016 r.   - udzielania dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne w 2016 r w ramach projektu pn."Wojewódzki Fundusz Kolejowy
XXI/378/16 29.03.2016 r.  - określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016
XXI/379/16 29.03.2016 r.  - wyrażenia woli przystąpienia do realizacji programu partnerskiego przez Województwo Podkarpacie/Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w ramach Programu Erazmus+
XXI/380/16 29.03.2016 r.  - wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach programu Erasmus+
XXI/381/16 29.03.2016 r.  - wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/uryd Wojewdyki Wojewdtwa Podkarpackiego w ryesyowie w ramach programu Erazmus+
XXI/382/16 29.03.2016 r.  - przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach obszarów chronionego krajobrazu
XXI/383/16 29.03.2016 r.  - zmian Statutu Regionalnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie 
XXI/384/16 29.03.2016 r - rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Knap na dzialania Marszałka Województwa Podkarpackiego 
Załączniki:
Pobierz plik (369.pdf)369.pdf380 kB
Pobierz plik (369_1_2.pdf)369_1_2.pdf190 kB
Pobierz plik (369_3.pdf)369_3.pdf207 kB
Pobierz plik (370.pdf)370.pdf190 kB
Pobierz plik (370_1.pdf)370_1.pdf626 kB
Pobierz plik (370_2.pdf)370_2.pdf253 kB
Pobierz plik (371.pdf)371.pdf123 kB
Pobierz plik (372.pdf)372.pdf124 kB
Pobierz plik (372_1.pdf)372_1.pdf34581 kB
Pobierz plik (373.pdf)373.pdf122 kB
Pobierz plik (373_1.pdf)373_1.pdf281 kB
Pobierz plik (374.pdf)374.pdf164 kB
Pobierz plik (375.pdf)375.pdf122 kB
Pobierz plik (376.pdf)376.pdf122 kB
Pobierz plik (377.pdf)377.pdf138 kB
Pobierz plik (378.pdf)378.pdf125 kB
Pobierz plik (379.pdf)379.pdf123 kB
Pobierz plik (380.pdf)380.pdf124 kB
Pobierz plik (381.pdf)381.pdf124 kB
Pobierz plik (382.pdf)382.pdf128 kB
Pobierz plik (382_1.pdf)382_1.pdf720 kB
Pobierz plik (382_2.pdf)382_2.pdf1057 kB
Pobierz plik (382_ 3.pdf)382_ 3.pdf723 kB
Pobierz plik (382_ 4.pdf)382_ 4.pdf609 kB
Pobierz plik (382_ 5.pdf)382_ 5.pdf693 kB
Pobierz plik (382_ 6.pdf)382_ 6.pdf2162 kB
Pobierz plik (382_7.pdf)382_7.pdf858 kB
Pobierz plik (382_8.pdf)382_8.pdf595 kB
Pobierz plik (382_9.pdf)382_9.pdf648 kB
Pobierz plik (382_ 10.pdf)382_ 10.pdf580 kB
Pobierz plik (382_ 11.pdf)382_ 11.pdf1436 kB
Pobierz plik (382_ 12.pdf)382_ 12.pdf950 kB
Pobierz plik (383.pdf)383.pdf124 kB
Pobierz plik (384.pdf)384.pdf216 kB