http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

XXII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencja z dnia 25 kwietnia 2016 r.

|
[KS] Iwona Pieczonka
Uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie 
XXII/385/16 25.04.2016 r.  zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego w 2016 r.
XXII/386/16 25.04.2016 r.  zmian w Wielolatniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2030.
XXII/387/16 25.04.2016 r.  nandania Panu dr.inż. Wojciechowi Potkańskiemu odznaki honorowej  "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego".
XXII/388/16 25.04.2016 r.  udzielenia dotacji celowej dla Gminy Borowa
XXII/389/16 25.04.2016 r.  przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. "Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania  obwodu Iwano - Frankiwskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego".
XXII/390/16 25.04.2016 r.  zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Bilblioteki Publicznej w Rzeszowie
XXII/391/16 25.04.2016 r.  przyjęcia "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2016".
XXII/392/16  25.04.2016 r.  wyrażenia zgody na podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
XXII/393/16  25.04.2016 r.  udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa łącznika autostrady A4 - drugi powiatowej  na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ" oraz inwestycji pn. "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 - drogi  powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19".
XXII/394/16 25.04.2016 r.  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na realizację inwestycji pn. "Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód        do DK4 i DW985 (Zawada-Pustynia)".
XXII/395/16  25.04.2016 r.  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. "Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł  Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" - etap I.  
XXII/396/16 25.04.2016 r.  uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu i szczgółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zgubić talentu".
XXII/397/16  25.04.2016 r. 

 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydzierżawionej powierzchni przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

XXII/398/16  25.04.2016 r.   w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Marka Janczara na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
XXII/399/16 25.04.2016 r.   zmieniająca uchwałę nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódziego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
XXII/400/16  25.04.2016 r.   zmieniająca uchwałę nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
XXII/401/16 25.04.2016 r.   wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu INTERREG EUROPE (Europejska Współpraca terytorialna 2014-2020). 
Załączniki:
Pobierz plik (385.pdf)385.pdf372 kB
Pobierz plik (385_1_2.pdf)385_1_2.pdf179 kB
Pobierz plik (386.pdf)386.pdf132 kB
Pobierz plik (386_1_2.pdf)386_1_2.pdf632 kB
Pobierz plik (387.pdf)387.pdf122 kB
Pobierz plik (388.pdf)388.pdf121 kB
Pobierz plik (389.pdf)389.pdf122 kB
Pobierz plik (390.pdf)390.pdf143 kB
Pobierz plik (391.pdf)391.pdf193 kB
Pobierz plik (391_1.pdf)391_1.pdf361 kB
Pobierz plik (391_2.pdf)391_2.pdf181 kB
Pobierz plik (392.pdf)392.pdf199 kB
Pobierz plik (393.pdf)393.pdf126 kB
Pobierz plik (394.pdf)394.pdf125 kB
Pobierz plik (395.pdf)395.pdf126 kB
Pobierz plik (396.pdf)396.pdf362 kB
Pobierz plik (397.pdf)397.pdf125 kB
Pobierz plik (397_1.pdf)397_1.pdf339 kB
Pobierz plik (398.pdf)398.pdf121 kB
Pobierz plik (399.pdf)399.pdf121 kB
Pobierz plik (400.pdf)400.pdf123 kB
Pobierz plik (401.pdf)401.pdf123 kB