Uchawały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie
XXIII/402/16 30.05.2016 r. zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r,
XXIII/403/16 30.05.2016 r. zmian w WPF Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2030,
XXIII/404/16 30.05.2016 r. wyrażenia stanowiska w przedmiocie zamiaru rozwiązania stosunku pracy z radnym Wiesławem Ladą,
XXIII/405/16 30.05.2016 r. zmiany uchwały Nr XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
XXIII/406/16 30.05.2016 r. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 1 do Porozumienia o współpracy na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia, zawartego w dniu 17 kwietnia 2015 r. między Województwem Podkarpackim (Rzeczopspolita Polska), Samorządowym Krajem Koszyckim (Republika Słowacka), Samporządowym Krajem Preszowskim (Republika Słowcka) oraz Komitatem Borsod-Abauj-Zemplen (Węgry),
XXIII/407/16 30.05.2016 r. wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów partnerskich przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
XXIII/408/16 30.05.2016 r. wyrażenia woli przystąpuenia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
XXIII/409/16 30.05.2016 r. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Przemyskiego,
XXIII/410/16 30.05.2016 r. zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Sanockiemu z budżetu Wjewództwa Podkarpackiego w roku 2016,
XXIII/411/16 30.05.2016 r. zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXII/394/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na realizację inwestycji pn."Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do DK4 i DW985 (Zawada-Pustynia),
XXIII/412/16 30.05.2016 r. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszrze województwa podkarpackiego,
XXIII/413/16  30.05.2016 r.  zmiany uchawały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn.zm.), 
XXIII/414/16 30.05.2016 r.  rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr VI/116/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Baskidu Niskiego,
XXIII/415/16  30.05.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2016 pomocy finansowej,
XXIII/406/16 30.05.2016 r. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2016 .
Załączniki:
Pobierz plik (402.pdf)402.pdf385 kB
Pobierz plik (402_1_2.pdf)402_1_2.pdf198 kB
Pobierz plik (403.pdf)403.pdf161 kB
Pobierz plik (403_1_2.pdf)403_1_2.pdf644 kB
Pobierz plik (404.pdf)404.pdf123 kB
Pobierz plik (405.pdf)405.pdf122 kB
Pobierz plik (405_1_47.pdf)405_1_47.pdf403 kB
Pobierz plik (406.pdf)406.pdf304 kB
Pobierz plik (407.pdf)407.pdf256 kB
Pobierz plik (408.pdf)408.pdf204 kB
Pobierz plik (409.pdf)409.pdf122 kB
Pobierz plik (410.pdf)410.pdf123 kB
Pobierz plik (411.pdf)411.pdf127 kB
Pobierz plik (412.pdf)412.pdf199 kB
Pobierz plik (412_1.pdf)412_1.pdf290 kB
Pobierz plik (413.pdf)413.pdf182 kB
Pobierz plik (414.pdf)414.pdf230 kB
Pobierz plik (415.pdf)415.pdf123 kB
Pobierz plik (416.pdf)416.pdf123 kB