Uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały w sprawie
XXVI/458/16 29.08.2016 r.  zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.,
XXVI/459/16 29.08.2016 r.  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2030,
XXVI/460/16 29.08.2016 r.  zmiany uchwały Nr XVI/289/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Wojewodzywa Podkarpackiego na 2016 rok,
XXVI/461/16 29.08.2016 r. darwizny nieruchomości na rzecz Muzeum Zamek w Łańcucie,
XXVI/462/16 29.08.2016 r. wyrażenia woli realizacji projektu w ramach programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020,
XXVI/463/16 29.08.2016 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa podkarpackiego w latach 2017-2019,
XXVI/464/16 29.08.2016 r. zmiany obszaru aglomeracji Baranów Sandomierski,
XXVI/465/16 29.08.2016 r. zmiany obszaru aglomeracji Radomyśl Wielki,
XXVI/466/16 29.08.2016 r. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie powierzchni,
XXVI/467/16 29.08.2016 r. wyrażenia woli realizacji mikroprojektów "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim" oraz "W sercu Karpat - granica, która łączy" w ramach programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020,
XXVI/468/16 29.08.2016 r. zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, resturatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego,
XXVI/469/16 29.08.2016 r. w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie,
XXVI/470/16 29.08.2016 r. w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Korśnie,
XXVI/471/16 29.08.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Dębicy.
XXVI/472/16 29.08.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
XXVI/473/16 29.08.2016 r. nadania Statutu Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.
Załączniki:
Pobierz plik (458.pdf)458.pdf395 kB
Pobierz plik (458_1.pdf)458_1.pdf184 kB
Pobierz plik (459.pdf)459.pdf242 kB
Pobierz plik (459_1.pdf)459_1.pdf653 kB
Pobierz plik (459_2.pdf)459_2.pdf254 kB
Pobierz plik (460.pdf)460.pdf123 kB
Pobierz plik (461.pdf)461.pdf122 kB
Pobierz plik (462.pdf)462.pdf199 kB
Pobierz plik (463.pdf)463.pdf122 kB
Pobierz plik (464.pdf)464.pdf122 kB
Pobierz plik (464_1.pdf)464_1.pdf156 kB
Pobierz plik (465.pdf)465.pdf122 kB
Pobierz plik (466.pdf)466.pdf123 kB
Pobierz plik (467.pdf)467.pdf125 kB
Pobierz plik (468.pdf)468.pdf172 kB
Pobierz plik (468_1.pdf)468_1.pdf291 kB
Pobierz plik (469.pdf)469.pdf122 kB
Pobierz plik (470.pdf)470.pdf121 kB
Pobierz plik (471.pdf)471.pdf119 kB
Pobierz plik (472.pdf)472.pdf123 kB
Pobierz plik (473.pdf)473.pdf122 kB
Pobierz plik (473_1.pdf)473_1.pdf176 kB