Uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały w sprawie:
XXVII/474/16 26.09.2016 r. połączenia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.
XXVII/475/16 26.09.2016 r.  zmian w budżecie Województwa podkarpackiego na 2016 r,
XXVII/476/16 26.09.2016 r. znian Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2030,
XXVII/477/16 26.09.2016 r. powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Komisja Karpacka,
XXVII/478/16 26.09.2016 r. zmian w Statucie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
XXVII/479/16 26.09.2016 r. zmiany w kategorii odcinków dróg publicznych na terenie Województwa Podkarpackiego,
XXVII/480/16 26.09.2016 r. zmiany uchwały w sprawie udzielenia dla Gminy Rymanów dotacji na zadanie wlasne slużące zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska Rymanów Zdrój,
XXVII/481/16 26.09.2016 r. zmieniająca uchwałę XIII/232/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie wyrażania zgody na podwyższenie kapitału zakładowego społki " Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna,
XXVII/482/16 26.09.2016 r. zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
XXVII/483/16 26.09.2016 r. przyjęcia projektu zmiany w Satucie Muzeum Podkarpackiego w Krośnie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
XXVII/484/16 26.09.2016 r. przyjęcia projektu zmiany w Statucie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
XXVII/485/16 26.09.2016 r. intencji utworzenia samodzielnej instytucji kultury służącej ochronie pamięci o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny swiatowej,
XXVII/486/16 26.09.2016 r. zmiany obszarów aglomeracji Jasło,
XXVVII/487/16 26.09.2016 r. wyrażenia zgody na wydłużenie okresu dzierżawy,
XXVII/488/16 26.09.2016 r. zabezpieczenia środków finansowych,
XXVII/489/16 26.09.2016 r. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie /Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
XXVII/490/16 26.09.2016 r. odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.
XXVII/491/16 26.09.2016 r. wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,
XXVII/492/16 26.09.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/289/15 z dnia 30 listopad 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2016 r. 
XXVII/493/16 26.09.2016 r. zmieniającą uchwałę nr XXII/391/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa podkarpackiego na rok 2016".
Załączniki:
Pobierz plik (474.pdf)474.pdf206 kB
Pobierz plik (475.pdf)475.pdf354 kB
Pobierz plik (475_1_2.pdf)475_1_2.pdf178 kB
Pobierz plik (476.pdf)476.pdf158 kB
Pobierz plik (476_1.pdf)476_1.pdf565 kB
Pobierz plik (476_2.pdf)476_2.pdf254 kB
Pobierz plik (477.pdf)477.pdf124 kB
Pobierz plik (478.pdf)478.pdf127 kB
Pobierz plik (478_1.pdf)478_1.pdf291 kB
Pobierz plik (479.pdf)479.pdf122 kB
Pobierz plik (480.pdf)480.pdf127 kB
Pobierz plik (481.pdf)481.pdf201 kB
Pobierz plik (482.pdf)482.pdf123 kB
Pobierz plik (483.pdf)483.pdf124 kB
Pobierz plik (484.pdf)484.pdf124 kB
Pobierz plik (485.pdf)485.pdf123 kB
Pobierz plik (486.pdf)486.pdf125 kB
Pobierz plik (486_1.jpg)486_1.jpg138 kB
Pobierz plik (487.pdf)487.pdf124 kB
Pobierz plik (488.pdf)488.pdf124 kB
Pobierz plik (489.pdf)489.pdf125 kB
Pobierz plik (490.pdf)490.pdf123 kB
Pobierz plik (491.pdf)491.pdf123 kB
Pobierz plik (492.pdf)492.pdf125 kB
Pobierz plik (493.pdf)493.pdf195 kB
Pobierz plik (493_1.pdf)493_1.pdf353 kB
Pobierz plik (493_2.pdf)493_2.pdf170 kB