Uchwały:  Data posiedzenia  Przedmiot uchwały w sprawie:
XXIX/510/16 28 listopada 2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

zał. nr 1

XXIX/511/16 28 listopada 2016 r.

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa podkarpackiego na lata 2016-2030 

zał. nr 1

XXIX/512/16 28 listopada 2016 r.

 przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego palnowanej reformy oświaty

zał. nr 1

XXIX/513/16 28 listopada 2016 r.  nadania Panu Profesorowi dr hab.n.med. Stanisławowi Wosiowi Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego"
XXIX/514/16 28 listopada 2016 r.  nadania Panu Rafałowi Wilkowi Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego"
XXIX/515/16 28 listopada 2016 r.  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko z budżetu Województwa Podkarpackiego
XXIX/516/16 28 listopada 2016 r.

 zmiany obszaru aglomeracji Hyżne

zał. nr 1

XXIX/517/16 28 listopada 2016 r.

 zmiany obszaru aglomeracji Nowa Nowa Sarzyna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Zarczycka

zał. nr 1

zał. nr 2 

XXIX/518/16 28 listopada 2016 r.

 zmiany obszaru aglomeracji Wierzawice oraz wyzbaczenia nowej aglomeracji Brzóza Królewska

zał. nr 1

zał. nr 2

XXIX/519/16 28 listopada 2016 r. zatwierdzenia palnu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2017 r.
XXIX/520/16 28 listopada 2016 r. zmiany Uchwały Nr XXI/353/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmienioną uchwałą Nr XXXIV/626/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie okreslenia terminów zbiorów roślin uprawianych na terenie województwa podkarpackiego
XXIX/521/16 28 listopada 2016 r.

 zmian w Statucie Wojewódzkiego szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

zał. nr 1

XXIX/522/16 28 listopada 2016 r.

 zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie 

zał. nr 1

XXIX/523/16 28 listopada 2016 r.  zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
XXIX/524/16 28 listopada 2016 r.  uchylenia uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXVII/474/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie połączenia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie 
XXIX/525/16 28 listopada 2016 r.  połączenia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
XXIX/526/16 28 listopada 2016 r.  połączenia Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyslu ze Szpitalem Wojewódzkim OLK w Przemyślu
XXIX/527/16 28 listopada 2016 r.

 Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działaność pożytku publicznego na rok 2017

zał. nr 1

XXIX/528/16  28 listopada 2016 r.  zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020
XXIX/529/16  28 listopada 2016 r.  wyrażenia woli przystapiena do realizacji projektu przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
XXIX/530/16  28 listopada 2016 r.  wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Krośnie, obr. Korścienko Niżne
XXIX/531/16  28 listopada 2016 r.

 aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)

 zał. nr 1

XXIX/532/16  28 listopada 2016 r.  powierzenia zadania realizacji Projektu "Trasy rowerowe w polsce wschodniej - promocja"w zkresie utrzymania i rozwoju Portalu dla w/w Projektu
XXIX/533/16  28 listopada 2016 r.  upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof.. Antoniego Kępińskiego w jarosławiu na wklad własny projektu " Modernizacja Budynku Nr 5 - I etap - "Termomodernizacja" w ramach działania NFOŚiGW "Poprawa jakości powietrza część 2 - Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie".
Załączniki:
Pobierz plik (510.pdf)510.pdf384 kB
Pobierz plik (510_1_2.pdf)510_1_2.pdf192 kB
Pobierz plik (511.pdf)511.pdf165 kB
Pobierz plik (511_1_2.pdf)511_1_2.pdf679 kB
Pobierz plik (512.pdf)512.pdf120 kB
Pobierz plik (512_1.pdf)512_1.pdf182 kB
Pobierz plik (513.pdf)513.pdf122 kB
Pobierz plik (514.pdf)514.pdf122 kB
Pobierz plik (515.pdf)515.pdf122 kB
Pobierz plik (516.pdf)516.pdf122 kB
Pobierz plik (516_1.pdf)516_1.pdf1282 kB
Pobierz plik (517.pdf)517.pdf123 kB
Pobierz plik (518.pdf)518.pdf127 kB
Pobierz plik (518_1.pdf)518_1.pdf20668 kB
Pobierz plik (519.pdf)519.pdf290 kB
Pobierz plik (520.pdf)520.pdf284 kB
Pobierz plik (521.pdf)521.pdf204 kB
Pobierz plik (521_1.pdf)521_1.pdf133 kB
Pobierz plik (522.pdf)522.pdf213 kB
Pobierz plik (522_1.pdf)522_1.pdf135 kB
Pobierz plik (523.pdf)523.pdf221 kB
Pobierz plik (524.pdf)524.pdf122 kB
Pobierz plik (525.pdf)525.pdf126 kB
Pobierz plik (526.pdf)526.pdf203 kB
Pobierz plik (527.pdf)527.pdf197 kB
Pobierz plik (527_1.pdf)527_1.pdf329 kB
Pobierz plik (528.pdf)528.pdf123 kB
Pobierz plik (529.pdf)529.pdf172 kB
Pobierz plik (530.pdf)530.pdf123 kB
Pobierz plik (531.pdf)531.pdf161 kB
Pobierz plik (531_1.pdf)531_1.pdf1134 kB
Pobierz plik (532.pdf)532.pdf122 kB
Pobierz plik (533.pdf)533.pdf127 kB