Uchwały  Data posiedzenia Przedmiot uchwały w sprawie:
XXX/534/16 29 grudnia 2016 r.

 podjęcia incjatywy zagranicznej i podpisanie Memorandum o porozumieniu pomiędzy Województwem Podkarpackim a rządem Stanem Gudarat (Republika Indii) o współpracy gosopdarczej

zał. nr 1

 XXX/535/16 29 grudnia 2016 r.

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r. 

zał. nr 1

 XXX/536/16 29 grudnia 2016 r.

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2030

zał. nr 1

 XXX/537/16 29 grudnia 2016 r.  zmiany Uchwały Nr XLIV/865/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie udzielenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej Podkarpackiemu Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
 XXX/538/16 29 grudnia 2016 r.

 budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

zał. nr 1   

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

 XXX/539/16 29 grudnia 2016 r.

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2020

zał. nr 1

zał. nr 1b

 XXX/540/16 29 grudnia 2016 r.  wyrażenia zgody na poddanie w najem części nieruchomości przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
 XXX/541/16 29 grudnia 2016 r.

 zmiany Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województiwe Podkarpackim

zał. nr 1

XXX/542/16 29 grudnia 2016 r.  wyrażenia woli realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020
 XXX/543/16 29 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Rzeszów" 

zał. nr 1

 XXX/544/16 29 grudnia 2016 r.

 zmieniająca uchwalę w sprawie określenia "Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzenie przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zwieszonego MP10, poziomu podpuszczlnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu" wraz z  Planem Dzialań Krótkoterminowych 

zał. nr 1

 XXX/545/16 29 grudnia 2016 r.

 zmiany obszaru aglomeracji Nienadowa

zał. nr 1

 XXX/546/16 29 grudnia 2016 r.

 zmiany w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

zał. nr 1

 XXX/547/16 29 grudnia 2016 r.

 przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

zał. nr 1

 XXX/548/16 29 grudnia 2016 r.

 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9

 XXX/549/16 29 grudnia 2016 r.

przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekaznia do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa

zał. nr 1

XXX/550/16 29 grudnia 2016 r. wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Załączniki:
Pobierz plik (534.pdf)534.pdf196 kB
Pobierz plik (534_1.pdf)534_1.pdf347 kB
Pobierz plik (535.pdf)535.pdf314 kB
Pobierz plik (535_1_2.pdf)535_1_2.pdf168 kB
Pobierz plik (536.pdf)536.pdf152 kB
Pobierz plik (536_1_2.pdf)536_1_2.pdf679 kB
Pobierz plik (537.pdf)537.pdf125 kB
Pobierz plik (538.pdf)538.pdf265 kB
Pobierz plik (538_1.pdf)538_1.pdf2160 kB
Pobierz plik (538_2.pdf)538_2.pdf269 kB
Pobierz plik (538_3.pdf)538_3.pdf607 kB
Pobierz plik (538_4.pdf)538_4.pdf114 kB
Pobierz plik (539.pdf)539.pdf141 kB
Pobierz plik (539_1.pdf)539_1.pdf632 kB
Pobierz plik (539_1b.pdf)539_1b.pdf256 kB
Pobierz plik (540.pdf)540.pdf123 kB
Pobierz plik (541.pdf)541.pdf136 kB
Pobierz plik (541_1.pdf)541_1.pdf197 kB
Pobierz plik (542.pdf)542.pdf122 kB
Pobierz plik (543.pdf)543.pdf244 kB
Pobierz plik (543_1.pdf)543_1.pdf5333 kB
Pobierz plik (544.pdf)544.pdf200 kB
Pobierz plik (544_1.pdf)544_1.pdf10239 kB
Pobierz plik (545.pdf)545.pdf123 kB
Pobierz plik (545_1.pdf)545_1.pdf3090 kB
Pobierz plik (546.pdf)546.pdf127 kB
Pobierz plik (546_1.ppt)546_1.ppt869 kB
Pobierz plik (547.pdf)547.pdf120 kB
Pobierz plik (547_1.pdf)547_1.pdf335 kB
Pobierz plik (548.pdf)548.pdf125 kB
Pobierz plik (548_1.pdf)548_1.pdf220 kB
Pobierz plik (548_2.pdf)548_2.pdf402 kB
Pobierz plik (548_3.pdf)548_3.pdf212 kB
Pobierz plik (548_4.pdf)548_4.pdf320 kB
Pobierz plik (548_5.pdf)548_5.pdf223 kB
Pobierz plik (548_6.pdf)548_6.pdf211 kB
Pobierz plik (548_7.pdf)548_7.pdf214 kB
Pobierz plik (548_8.pdf)548_8.pdf206 kB
Pobierz plik (548_9.pdf)548_9.pdf192 kB
Pobierz plik (549.pdf)549.pdf165 kB
Pobierz plik (549_1.pdf)549_1.pdf407 kB
Pobierz plik (550.pdf)550.pdf121 kB