Uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały w sprawie:
XXXII/553/17 30.01.2017

przyjęcia stanowiska dotyczącego współpracy polsko-ukraińskiej

zał. nr 1

XXXII/554/17 30.01.2017

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

zał. nr 1

XXXII/555/17 30.01.2017

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2030

zał. nr 1

zał. nr 2

XXXII/556/17 30.01.2017

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl

XXXII/557/17 30.01.2017

wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Województwo Podkarpackie/Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w ramach Programu Erasmus +

XXXII/558/17 30.01.2017 odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
XXXII/559/17 30.01.2017 wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
XXXII/560/17 30.01.2017

zmiany uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim

zał. nr 1

XXXII/561/17 30.01.2017

wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

XXXII/562/17 30.01.2017 likwidacji aglomeracji Mrzygłód.
XXXII/563/17 30.01.2017

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Brzozów i aglomeracji Przysietnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Brzozów

zał. nr 1

XXXII/564/17 30.01.2017 zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
XXXII/565/17 30.01.2017 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do DK 4 i DW 985 (Zawada – Pustynia)”
XXXII/566/17 30.01.2017 deklaracji przekazania do wspólnego prowadzenia i finansowania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
XXXII/567/17 30.01.2017 wyrażenia zgody na nabycie udziału Spółki VOICE NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXXII/568/17 30.01.2017 wyrażenia zgody na nabycie udziału Spółki D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
XXXII/569/17 30.01.2017 wyrażenia zgody na nabycie udziału Spółki MEDIA-SYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
XXXII/570/17 30.01.2017 wyrażenia zgody na nabycie udziału Spółki NSS NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXXII/571/17 30.01.2017 wyrażenia zgody na nabycie udziału Spółki STIMO.NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXXII/572/17 30.01.2017 wyrażenia zgody na nabycie udziału Spółki AMTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXXII/573/17 30.01.2017 wyrażenia zgody na przystąpienie przez Województwo Podkarpackie do Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST” w Łące
Załączniki:
Pobierz plik (553.pdf)553.pdf196 kB
Pobierz plik (553_1.pdf)553_1.pdf116 kB
Pobierz plik (554.pdf)554.pdf346 kB
Pobierz plik (554_1_2.pdf)554_1_2.pdf181 kB
Pobierz plik (555.pdf)555.pdf148 kB
Pobierz plik (555_1_3.pdf)555_1_3.pdf711 kB
Pobierz plik (555_2.pdf)555_2.pdf330 kB
Pobierz plik (556.pdf)556.pdf119 kB
Pobierz plik (557.pdf)557.pdf117 kB
Pobierz plik (558.pdf)558.pdf120 kB
Pobierz plik (559.pdf)559.pdf120 kB
Pobierz plik (560.pdf)560.pdf123 kB
Pobierz plik (560_1.pdf)560_1.pdf190 kB
Pobierz plik (561.pdf)561.pdf125 kB
Pobierz plik (562.pdf)562.pdf114 kB
Pobierz plik (563.pdf)563.pdf118 kB
Pobierz plik (563_1.pdf)563_1.pdf1855 kB
Pobierz plik (564.pdf)564.pdf120 kB
Pobierz plik (565.pdf)565.pdf119 kB
Pobierz plik (566.pdf)566.pdf118 kB
Pobierz plik (567.pdf)567.pdf197 kB
Pobierz plik (568.pdf)568.pdf198 kB
Pobierz plik (569.pdf)569.pdf197 kB
Pobierz plik (570.pdf)570.pdf196 kB
Pobierz plik (571.pdf)571.pdf197 kB
Pobierz plik (572.pdf)572.pdf196 kB
Pobierz plik (573.pdf)573.pdf195 kB