uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały :
XXXVI/615/17 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

zał.1

XXXVI/616/17 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2030.

zał.1

zał.2

XXXVI/617/17 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów partnerskich przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
XXXVI/618/17 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

zał.1

zał.1.1

zał.1.2

zał.1.3

XXXVI/619/17 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Równe.

zał.1

XXXVI/620/17 24 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.
XXXVI/621/17 24 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Mielcu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu.
XXXVI/622/17 24 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.
XXXVI/623/17 24 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegow Stalowej Woli.
XXXVI/624/17 24 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.
XXXVI/625/17 24 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Przemyślu wchodzącej w skład
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.
XXXVI/626/17 24 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.
XXXVI/627/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie wchodzącej w skład
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.
 XXXVI/628/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.
 XXXVI/629/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle wchodzącej w skład
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.
 XXXVI/630/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku
 XXXVI/631/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Sanoku wchodzącej w skład
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.
 XXXVI/632/17 24 kwietnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.
 XXXVI/633/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Rzeszowie wchodzącej w skład
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznegow Rzeszowie.
XXXVI/634/17  24 kwietnia 2017 r.  w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
XXXVI/635/17  24 kwietnia 2017 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
 XXXVI/636/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Marii Grzegorzewskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
 XXXVI/637/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.
 XXXVI/638/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.
 XXXVI/639/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.
 XXXVI/640/17 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

zał.1

 XXXVI/641/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie.
 XXXVI/642/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie zapewnienia wkładu finansowego dla projektu inwestycyjnego pn. „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”.
 XXXVI/643/17 24 kwietnia 2017 r.

 w sprawie zmiany uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

zał.1 (1-47)

 XXXVI/644/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap I.
 XXXVI/645/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. Rozbudowa łącznika autostrady A4 – drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ oraz inwestycji pn. Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19.
 XXXVI/646/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektów przez Medyczno-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
 XXXVI/647/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zasadności utworzenia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 XXXVI/648/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie zapewnienia wkładu finansowego dla projektu inwestycyjnego pn. ,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych budynku Oranżerii i Ujeżdżalni Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”.
 XXXVI/649/17 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie zapewnienia wkładu finansowego dla projektu inwestycyjnego pn. ,,Prace remontowo – konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie”.

XXXVI/650/17

24 kwietnia 2017 r. w sprawie zapewnienia wkładu finansowego dla projektu inwestycyjnego pn. ,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych budynku Stajni Cugowych i Powozowni Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”.
Załączniki:
Pobierz plik (615.pdf)615.pdf404 kB
Pobierz plik (615_1.pdf)615_1.pdf199 kB
Pobierz plik (616.pdf)616.pdf191 kB
Pobierz plik (616_1.pdf)616_1.pdf741 kB
Pobierz plik (616_2.pdf)616_2.pdf332 kB
Pobierz plik (617.pdf)617.pdf131 kB
Pobierz plik (618.pdf)618.pdf198 kB
Pobierz plik (618_1.pdf)618_1.pdf165 kB
Pobierz plik (618_1_1.pdf)618_1_1.pdf125 kB
Pobierz plik (618_1_2.pdf)618_1_2.pdf111 kB
Pobierz plik (618_1_3.pdf)618_1_3.pdf65 kB
Pobierz plik (619.pdf)619.pdf118 kB
Pobierz plik (619_1.pdf)619_1.pdf2215 kB
Pobierz plik (620.pdf)620.pdf120 kB
Pobierz plik (621.pdf)621.pdf120 kB
Pobierz plik (622.pdf)622.pdf120 kB
Pobierz plik (623.pdf)623.pdf120 kB
Pobierz plik (624.pdf)624.pdf121 kB
Pobierz plik (625.pdf)625.pdf120 kB
Pobierz plik (626.pdf)626.pdf120 kB
Pobierz plik (627.pdf)627.pdf120 kB
Pobierz plik (628.pdf)628.pdf122 kB
Pobierz plik (629.pdf)629.pdf121 kB
Pobierz plik (630.pdf)630.pdf120 kB
Pobierz plik (631.pdf)631.pdf120 kB
Pobierz plik (632.pdf)632.pdf120 kB
Pobierz plik (633.pdf)633.pdf120 kB
Pobierz plik (634.pdf)634.pdf196 kB
Pobierz plik (635.pdf)635.pdf198 kB
Pobierz plik (636.pdf)636.pdf199 kB
Pobierz plik (637.pdf)637.pdf196 kB
Pobierz plik (638.pdf)638.pdf196 kB
Pobierz plik (639.pdf)639.pdf195 kB
Pobierz plik (640.pdf)640.pdf119 kB
Pobierz plik (640_1.pdf)640_1.pdf996 kB
Pobierz plik (641.pdf)641.pdf122 kB
Pobierz plik (642.pdf)642.pdf123 kB
Pobierz plik (643.pdf)643.pdf119 kB
Pobierz plik (643_1-47.pdf)643_1-47.pdf2358 kB
Pobierz plik (644.pdf)644.pdf123 kB
Pobierz plik (645.pdf)645.pdf127 kB
Pobierz plik (646.pdf)646.pdf177 kB
Pobierz plik (647.pdf)647.pdf280 kB
Pobierz plik (648.pdf)648.pdf203 kB
Pobierz plik (649.pdf)649.pdf125 kB
Pobierz plik (650.pdf)650.pdf203 kB