uchwały przedmiot uchwały
XLII/718/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Sośno, Powiat Sępoleński, Województwo Kujawsko-Pomorskie.
XLII/719/17 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
XLII/720/17

w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej i zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

zał.1

zał.2

zał.3

XLII/721/17 w sprawie udzielenia z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło.
XLII/722/17 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/603/17 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.
XLII/723/17

w sprawie nadania Statutu Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

zał.1

XLII/724/17

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/791/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

zał.1

XLII/725/17

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/792/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

zał.1

XLII/726/17

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/990/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

zał.1

XLII/727/17 

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/993/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu.

zał.1

XLII/728/17

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/781/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

zał.1

XLII/729/17

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/786/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

zał.1

XLII/730/17

zmieniająca uchwałę Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

zał.1

XLII/731/17

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/996/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

zał.1

XLII/732/17

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/782/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

zał.1

XLII/733/17

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

zał.1

XLII/734/17

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Przemysko - Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

zał.1

XLII/735/17

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/787/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

zał.1

XLII/736/17 

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/784/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

zał.1

XLII/737/17

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/783/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 28 października 2013 r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

zał.1

XLII/738/17 

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/788/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

zał.1

XLII/739/17 

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

zał.1

XLII/740/17  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie pomieszczeń w budynku H w Krośnie przy ul. Korczyńskiej. 
XLII/741/17  w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 
XLII/742/17  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów Spółki Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz połączenie Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. i Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 
XLII/743/17  w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
XLII/744/17 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. 

zał.1

XLII/745/17 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r

zał.1

XLII/746/17 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2035. 

zał.1

Załączniki:
Pobierz plik (718.pdf)718.pdf160 kB
Pobierz plik (719.pdf)719.pdf197 kB
Pobierz plik (720.pdf)720.pdf122 kB
Pobierz plik (720_1.pdf)720_1.pdf383 kB
Pobierz plik (720_2.pdf)720_2.pdf633 kB
Pobierz plik (720_3.pdf)720_3.pdf549 kB
Pobierz plik (721.pdf)721.pdf162 kB
Pobierz plik (722.pdf)722.pdf229 kB
Pobierz plik (723.pdf)723.pdf117 kB
Pobierz plik (723_1.pdf)723_1.pdf1108 kB
Pobierz plik (724.pdf)724.pdf131 kB
Pobierz plik (724_1.pdf)724_1.pdf1140 kB
Pobierz plik (725.pdf)725.pdf130 kB
Pobierz plik (725_1.pdf)725_1.pdf1567 kB
Pobierz plik (726.pdf)726.pdf130 kB
Pobierz plik (726_1.pdf)726_1.pdf1307 kB
Pobierz plik (727.pdf)727.pdf131 kB
Pobierz plik (727_1.pdf)727_1.pdf910 kB
Pobierz plik (728.pdf)728.pdf131 kB
Pobierz plik (728_1.pdf)728_1.pdf85 kB
Pobierz plik (729.pdf)729.pdf129 kB
Pobierz plik (729_1.pdf)729_1.pdf978 kB
Pobierz plik (730.pdf)730.pdf130 kB
Pobierz plik (730_1.pdf)730_1.pdf978 kB
Pobierz plik (731.pdf)731.pdf128 kB
Pobierz plik (731_1.pdf)731_1.pdf1061 kB
Pobierz plik (732.pdf)732.pdf129 kB
Pobierz plik (732_1.pdf)732_1.pdf1051 kB
Pobierz plik (733.pdf)733.pdf129 kB
Pobierz plik (733_1.pdf)733_1.pdf1934 kB
Pobierz plik (734.pdf)734.pdf130 kB
Pobierz plik (734_1.pdf)734_1.pdf3009 kB
Pobierz plik (735.pdf)735.pdf130 kB
Pobierz plik (735_1.pdf)735_1.pdf989 kB
Pobierz plik (736.pdf)736.pdf130 kB
Pobierz plik (736_1.pdf)736_1.pdf967 kB
Pobierz plik (737.pdf)737.pdf130 kB
Pobierz plik (737_1.pdf)737_1.pdf1418 kB
Pobierz plik (738.pdf)738.pdf130 kB
Pobierz plik (738_1.pdf)738_1.pdf1008 kB
Pobierz plik (739.pdf)739.pdf133 kB
Pobierz plik (739_1.pdf)739_1.pdf1499 kB
Pobierz plik (740.pdf)740.pdf123 kB
Pobierz plik (741.pdf)741.pdf120 kB
Pobierz plik (742.pdf)742.pdf201 kB
Pobierz plik (743.pdf)743.pdf119 kB
Pobierz plik (744.pdf)744.pdf211 kB
Pobierz plik (744_1.pdf)744_1.pdf379 kB
Pobierz plik (745.pdf)745.pdf381 kB
Pobierz plik (745_1,2,3.pdf)745_1,2,3.pdf200 kB
Pobierz plik (746.pdf)746.pdf150 kB
Pobierz plik (746_1.pdf)746_1.pdf709 kB