uchwały przedmiot uchwały
XLIII/747/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w spawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizacje inwestycji pn. Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami- etap I
XLIII/748/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 -drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ” oraz inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19- drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19”
XLIII/749/17 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
XLIII/750/17 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego.
XLIII/751/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/662/17 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie.
XLIII/752/17 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2018.
XLIII/753/17

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

zał.1-2

XLIII/754/17

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2035.

zał. 1-2

XLIII/755/17

w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

zał.1

XLIII/756/17

 w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/991/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.

zał.1

XLIII/757/17 w sprawie powierzenia zadania realizacji Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu dla w/w Projektu.
XLIII/758/17 w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu konkursowego „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
XLIII/759/17 zmieniająca uchwałę Nr XXX/547/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.
XLIII/760/17 w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
Załączniki:
Pobierz plik (747.pdf)747.pdf126 kB
Pobierz plik (748.pdf)748.pdf129 kB
Pobierz plik (749.pdf)749.pdf121 kB
Pobierz plik (750.pdf)750.pdf125 kB
Pobierz plik (751 (3).pdf)751 (3).pdf126 kB
Pobierz plik (752.pdf)752.pdf160 kB
Pobierz plik (753.pdf)753.pdf417 kB
Pobierz plik (753_1.2.pdf)753_1.2.pdf200 kB
Pobierz plik (754.pdf)754.pdf225 kB
Pobierz plik (754_1.2.pdf)754_1.2.pdf732 kB
Pobierz plik (755.pdf)755.pdf120 kB
Pobierz plik (755_1.pdf)755_1.pdf325 kB
Pobierz plik (756.pdf)756.pdf124 kB
Pobierz plik (756_1.pdf)756_1.pdf934 kB
Pobierz plik (757.pdf)757.pdf120 kB
Pobierz plik (758.pdf)758.pdf201 kB
Pobierz plik (759.pdf)759.pdf121 kB
Pobierz plik (760.pdf)760.pdf164 kB