uchwały przedmiot uchwały
XLVII/783/17

w sprawie ogłoszenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego roku 2018 na Podkarpaciu Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

zał.1

XLVII/784/17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
XLVII/785/17 zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/463/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2017-2019
XLVII/786/17 zmieniająca uchwałę Nr XIX/338/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania Studium Wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DW 878 na odcinku od skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strażacką/Robotniczą w Rzeszowie do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 1404 R)”
XLVII/787/17

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

zał.1,2

XLVII/788/17

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2042.

zał.1,3

zał.2

XLVII/789/17

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

XLVII/790/17 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042

zał.1b

zał.1a, 2

XLVII/791/17 

w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

zał.1

XLVII/792/17 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2018 rok. 

zał.1

zał.2

zał.3

zał.4

zał.5

zał.6

zał.7

zał.8

zał.9

XLVII/793/17  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2018 rok 
XLVII/794/17  w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie konieczności zwolnienia z opłat lub obniżenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 
XLVII/795/17 

w sprawie nadania Statutu Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

zał.1

XLVII/796/17  w sprawie nadania Statutu Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
XLVII/797/17  w sprawie wyrażenia zgody Muzeum – Zamek w Łańcucie na zbycie w formie darowizny nieruchomości położonych w Markowej 
XLVII/798/17 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie. 

zał.1

zał.1.1

zał.1.2

zał.1.3

XLVII/799/17 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

zał.1 i zał.1.1, zał.1.2

zał.1.3

XLVII/800/17 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień w Rzeszowie. 

zał.1 i zał.1.1

zał.1.2

 

XLVII/801/17 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie. 

zał.1

zał.1.1

zał.1.2

zał.1.3

XLVII/802/17 

w sprawie nadania Statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej. 

zał.1

zał.1.1

zał.1.2

zał.1.3

XLVII/803/17

w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

zał.1

zał.1.1

zał.1.2

zał.1.3

XLVII/804/17

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

XLVII/805/17 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie

zał.1

zał.1.1

XLVII/806/17 

w sprawie nadania StatutuWojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu  i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

 zał.1

zał.1.1

zał.1.2

XLVII/807/17

w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Rady Gminy Jaśliska o wprowadzenie zmian do uchwały nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

XLVII/808/17

zmieniająca uchwałę Nr XXX/547/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

XLVII/809/17

w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Zakarpackim (Ukraina).

zał.1

Załączniki:
Pobierz plik (783.pdf)783.pdf118 kB
Pobierz plik (783_1.pdf)783_1.pdf211 kB
Pobierz plik (784.pdf)784.pdf194 kB
Pobierz plik (785.pdf)785.pdf121 kB
Pobierz plik (786.pdf)786.pdf128 kB
Pobierz plik (787.pdf)787.pdf354 kB
Pobierz plik (787_1_2.pdf)787_1_2.pdf187 kB
Pobierz plik (788.pdf)788.pdf168 kB
Pobierz plik (788_1_3.pdf)788_1_3.pdf870 kB
Pobierz plik (788_2.pdf)788_2.pdf339 kB
Pobierz plik (789.pdf)789.pdf259 kB
Pobierz plik (789_1.pdf)789_1.pdf2258 kB
Pobierz plik (789_2.pdf)789_2.pdf254 kB
Pobierz plik (789_3.pdf)789_3.pdf662 kB
Pobierz plik (789_4.pdf)789_4.pdf111 kB
Pobierz plik (790.pdf)790.pdf136 kB
Pobierz plik (790_1.pdf)790_1.pdf339 kB
Pobierz plik (790_1_2.pdf)790_1_2.pdf817 kB
Pobierz plik (791.pdf)791.pdf116 kB
Pobierz plik (791_1.pdf)791_1.pdf173 kB
Pobierz plik (792.pdf)792.pdf120 kB
Pobierz plik (792_1.pdf)792_1.pdf286 kB
Pobierz plik (792_2.pdf)792_2.pdf468 kB
Pobierz plik (792_3.pdf)792_3.pdf367 kB
Pobierz plik (792_4.pdf)792_4.pdf463 kB
Pobierz plik (792_5.pdf)792_5.pdf294 kB
Pobierz plik (792_6.pdf)792_6.pdf195 kB
Pobierz plik (792_7.pdf)792_7.pdf292 kB
Pobierz plik (792_8.pdf)792_8.pdf282 kB
Pobierz plik (792_9.pdf)792_9.pdf359 kB
Pobierz plik (793.pdf)793.pdf287 kB
Pobierz plik (794.pdf)794.pdf132 kB
Pobierz plik (795.pdf)795.pdf114 kB
Pobierz plik (795_1.pdf)795_1.pdf201 kB
Pobierz plik (796.pdf)796.pdf115 kB
Pobierz plik (796_1.pdf)796_1.pdf203 kB
Pobierz plik (797.pdf)797.pdf120 kB
Pobierz plik (798.pdf)798.pdf198 kB
Pobierz plik (798_1.pdf)798_1.pdf156 kB
Pobierz plik (798_1_1.pdf)798_1_1.pdf233 kB
Pobierz plik (798_1_2.pdf)798_1_2.pdf168 kB
Pobierz plik (798_1_3.pdf)798_1_3.pdf184 kB
Pobierz plik (799.pdf)799.pdf119 kB
Pobierz plik (799_1.pdf)799_1.pdf166 kB
Pobierz plik (799_1_1.pdf)799_1_1.pdf348 kB
Pobierz plik (800.pdf)800.pdf120 kB
Pobierz plik (800_1.pdf)800_1.pdf155 kB
Pobierz plik (800_2.pdf)800_2.pdf102 kB
Pobierz plik (801.pdf)801.pdf120 kB
Pobierz plik (801_1.pdf)801_1.pdf320 kB
Pobierz plik (801_1_1.pdf)801_1_1.pdf215 kB
Pobierz plik (801_1_2.pdf)801_1_2.pdf111 kB
Pobierz plik (801_1_3.pdf)801_1_3.pdf72 kB
Pobierz plik (802.pdf)802.pdf122 kB
Pobierz plik (802_1.pdf)802_1.pdf156 kB
Pobierz plik (802_1_ 2.pdf)802_1_ 2.pdf110 kB
Pobierz plik (802_1_1 1.pdf)802_1_1 1.pdf109 kB
Pobierz plik (802_1_3.pdf)802_1_3.pdf404 kB
Pobierz plik (803.pdf)803.pdf123 kB
Pobierz plik (803_1.pdf)803_1.pdf159 kB
Pobierz plik (803_1_1.pdf)803_1_1.pdf115 kB
Pobierz plik (803_1_2.pdf)803_1_2.pdf148 kB
Pobierz plik (803_1_3.pdf)803_1_3.pdf152 kB
Pobierz plik (804.pdf)804.pdf120 kB
Pobierz plik (805.pdf)805.pdf120 kB
Pobierz plik (805_1.pdf)805_1.pdf306 kB
Pobierz plik (805_1_1.pdf)805_1_1.pdf400 kB
Pobierz plik (806.pdf)806.pdf122 kB
Pobierz plik (806_1.pdf)806_1.pdf229 kB
Pobierz plik (806_1_1.pdf)806_1_1.pdf343 kB
Pobierz plik (806_1_2.pdf)806_1_2.pdf307 kB
Pobierz plik (807.pdf)807.pdf123 kB
Pobierz plik (808.pdf)808.pdf120 kB
Pobierz plik (809.pdf)809.pdf193 kB
Pobierz plik (809_1.pdf)809_1.pdf167 kB