uchwały Przedmiot uchwały
LI/841/18

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego oddania hołdu wszystkim Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej.

zał.1

LI/842/18

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału Spółki WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

LI/843/18

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

zał.1-4

LI/844/18

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.

zał.1,3

zał.2

LI/845/18

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do konkursu dotacji na działania wspierające Regionalne Obserwatoria Terytorialne (ROT).

LI/846/18

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/771/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

LI/847/18

 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza o podjęcie uchwał dotyczących obszarów chronionego krajobrazu i parku krajobrazowego.

LI/848/18

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019.

LI/849/18

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.

LI/850/18

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019.

LI/851/18

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.

zał.1

zał.2

LI/852/18

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

LI/853/18

zmieniająca Uchwałę nr XXX/542/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014-2020.

LI/854/18

w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

LI/855/18

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

LI/856/18

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020.

LI/857/18

w sprawie deklaracji przekazania do wspólnego prowadzenia i finansowania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

LI/858/18

w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim” w ramach programu Polskiej pomocy rozwojowej 2018.

LI/859/18

w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/828/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2018 roku

Załączniki:
Pobierz plik (841.pdf)841.pdf196 kB
Pobierz plik (841_1.pdf)841_1.pdf117 kB
Pobierz plik (842.pdf)842.pdf194 kB
Pobierz plik (843.pdf)843.pdf378 kB
Pobierz plik (843_1_4.pdf)843_1_4.pdf272 kB
Pobierz plik (844.pdf)844.pdf152 kB
Pobierz plik (844_1_3.pdf)844_1_3.pdf832 kB
Pobierz plik (844_2.pdf)844_2.pdf338 kB
Pobierz plik (845.pdf)845.pdf118 kB
Pobierz plik (846.pdf)846.pdf172 kB
Pobierz plik (847.pdf)847.pdf122 kB
Pobierz plik (848.pdf)848.pdf290 kB
Pobierz plik (849.pdf)849.pdf172 kB
Pobierz plik (850.pdf)850.pdf400 kB
Pobierz plik (851.pdf)851.pdf297 kB
Pobierz plik (851_1.pdf)851_1.pdf276 kB
Pobierz plik (851_2.pdf)851_2.pdf280 kB
Pobierz plik (852.pdf)852.pdf125 kB
Pobierz plik (853.pdf)853.pdf124 kB
Pobierz plik (854.pdf)854.pdf123 kB
Pobierz plik (855.pdf)855.pdf120 kB
Pobierz plik (856.pdf)856.pdf179 kB
Pobierz plik (857.pdf)857.pdf117 kB
Pobierz plik (858.pdf)858.pdf168 kB
Pobierz plik (859.pdf)859.pdf119 kB