http://www.bip.gov.pl/ Strona główna

Kontrast

LIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencja z dnia 28 maja 2018 r.

|
[KS] Monika Homa
uchwały Przedmiot uchwały
LIII/876/18  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1031R Stany–Maziarnia–Nisko na odcinku od km 5+800 do km 7+500. 
LIII/877/18  zmieniająca Uchwałę Nr LII/861/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przemyśl. 
LIII/878/18 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”. 

zał. 1

LIII/879/18  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Sośno. 
LIII/880/18  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Jasielski. 
LIII/881/18  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Dębickiego. 
LIII/882/18  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Przemyskiego. 
LIII/883/18  w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne w 2018 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”. 
LIII/884/18 

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. 

zał. 1

LIII/885/18 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

zał. 1

LIII/886/18 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.

zał. 1

zał. 2

LIII/887/18 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. 

zał. 1

LIII/888/18  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2017 r. 
LIII/889/18 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej. 

zał.1

LIII/890/18  w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 
LIII/891/18  w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa. 
LIII/892/18 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

zał. 1

LIII/893/18 

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.

zał. 1 

zał. 2

LIII/894/18  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej na rzecz Skarbu Państwa. 
LIII/895/18  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej przy ul. Kasprowicza w Jarosławiu na rzecz Powiatu Jarosławskiego. 
LIII/896/18  w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Zaczerniu gmina Trzebownisko. 
LIII/897/18  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle
w ramach Programu Erasmus + 
LIII/898/18  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle
w ramach Programu Erasmus + 
LIII/899/18  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/402/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 czerwca 2012 r. 
LIII/900/18  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. 
LIII/901/18  w sprawie odstąpienia od zwrotu udzielonej bonifikaty Muzeum – Zamek w Łańcucie. 
LIII/902/18  w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. 
LIII/903/18  w sprawie wyrażenia woli przyjęcia przez Województwo Podkarpackie z dniem 1 stycznia 2019 r. roli współorganizatora instytucji kultury - Muzeum Historycznego w Sanoku. 
LIII/904/18  zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. 
Załączniki:
Pobierz plik (876.pdf)876.pdf117 kB
Pobierz plik (877.pdf)877.pdf122 kB
Pobierz plik (878.pdf)878.pdf118 kB
Pobierz plik (878_1.pdf)878_1.pdf300 kB
Pobierz plik (879.pdf)879.pdf159 kB
Pobierz plik (880.pdf)880.pdf118 kB
Pobierz plik (881.pdf)881.pdf118 kB
Pobierz plik (882.pdf)882.pdf118 kB
Pobierz plik (883.pdf)883.pdf132 kB
Pobierz plik (884.pdf)884.pdf196 kB
Pobierz plik (884_1.pdf)884_1.pdf201 kB
Pobierz plik (885.pdf)885.pdf382 kB
Pobierz plik (885_1.pdf)885_1.pdf164 kB
Pobierz plik (886.pdf)886.pdf155 kB
Pobierz plik (886_1.pdf)886_1.pdf842 kB
Pobierz plik (886_2.pdf)886_2.pdf338 kB
Pobierz plik (887.pdf)887.pdf116 kB
Pobierz plik (887_1.pdf)887_1.pdf5123 kB
Pobierz plik (888.pdf)888.pdf121 kB
Pobierz plik (889.pdf)889.pdf120 kB
Pobierz plik (889_1.pdf)889_1.pdf134 kB
Pobierz plik (890.pdf)890.pdf217 kB
Pobierz plik (891.pdf)891.pdf137 kB
Pobierz plik (892.pdf)892.pdf123 kB
Pobierz plik (892_1.pdf)892_1.pdf117 kB
Pobierz plik (893.pdf)893.pdf120 kB
Pobierz plik (893_1.pdf)893_1.pdf223 kB
Pobierz plik (893_2.pdf)893_2.pdf242 kB
Pobierz plik (894.pdf)894.pdf119 kB
Pobierz plik (895.pdf)895.pdf118 kB
Pobierz plik (896.pdf)896.pdf122 kB
Pobierz plik (897.pdf)897.pdf120 kB
Pobierz plik (898.pdf)898.pdf121 kB
Pobierz plik (899.pdf)899.pdf164 kB
Pobierz plik (900.pdf)900.pdf119 kB
Pobierz plik (901.pdf)901.pdf119 kB
Pobierz plik (902.pdf)902.pdf130 kB
Pobierz plik (903.pdf)903.pdf197 kB
Pobierz plik (904.pdf)904.pdf209 kB