uchwały Przedmiot uchwały
LXI/953/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Lutowiska.

LXI/954/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Bieszczadzkiego.

LXI/955/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Cieszanów.

LXI/956/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Podkarpackie akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna na rzecz Agencji celem ich dobrowolnego umorzenia.
LXI/957/18 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r. 

zał.1

LXI/958/18 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042. 

zał.1

 LXI/959/18

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego podwyżek wynagrodzeń w szpitalach wojewódzkich. 

zał.1

LXI/960/18  w sprawie nadania Panu Mateuszowi Szpytmie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
LXI/961/18  w sprawie nadania Pani Elżbiecie Rączy Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
LXI/962/18  w sprawie nadania śp. Księdzu Prałatowi Stanisławowi Lei Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. 
LXI/963/18  w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. 
LXI/964/18  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 
LXI/965/18  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 
LXI/966/18 

w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2018-2021. 

zał.1

LXI/967/18  w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/901/18 oraz Uchwały Nr LIII/900/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2018 roku. 
LXI/968/18  w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.
LXI/969/18  w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie. 
LXI/970/18  w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie. 
LXI/971/18  w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu. 
LXI/972/18

w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

zał.1

Załączniki:
Pobierz plik (953.pdf)953.pdf0 kB
Pobierz plik (954.pdf)954.pdf118 kB
Pobierz plik (955.pdf)955.pdf120 kB
Pobierz plik (956.pdf)956.pdf198 kB
Pobierz plik (957.pdf)957.pdf459 kB
Pobierz plik (957_1_2.pdf)957_1_2.pdf0 kB
Pobierz plik (958.pdf)958.pdf189 kB
Pobierz plik (958_1.pdf)958_1.pdf855 kB
Pobierz plik (959.pdf)959.pdf195 kB
Pobierz plik (959_1.pdf)959_1.pdf113 kB
Pobierz plik (960.pdf)960.pdf121 kB
Pobierz plik (961.pdf)961.pdf121 kB
Pobierz plik (962.pdf)962.pdf122 kB
Pobierz plik (963.pdf)963.pdf145 kB
Pobierz plik (964.pdf)964.pdf122 kB
Pobierz plik (965.pdf)965.pdf123 kB
Pobierz plik (966.pdf)966.pdf193 kB
Pobierz plik (966_1.pdf)966_1.pdf1264 kB
Pobierz plik (967.pdf)967.pdf120 kB
Pobierz plik (968.pdf)968.pdf122 kB
Pobierz plik (969.pdf)969.pdf0 kB
Pobierz plik (970.pdf)970.pdf122 kB
Pobierz plik (971.pdf)971.pdf122 kB
Pobierz plik (972.pdf)972.pdf124 kB
Pobierz plik (972_1.pdf)972_1.pdf196 kB