uchwały Przedmiot uchwały
IV/52/19

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku z 20. rocznicą powstania Samorządu Województwa Podkarpackiego.

zał. 1

IV/53/19

w sprawie ogłoszenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego roku 2019 na Podkarpaciu Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli.

IV/54/19

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Podkarpackiego.

zał.1

zał. 2

IV/55/19 

w sprawie udzielenia Gminie Radymno pomocy finansowej.

IV/56/19 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Sanok.

IV/57/19 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

zał.

 IV/58/19  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 20142

IV/59/19

 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

zał. 1

IV/60/19 

w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.

IV/61/19 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału 45/100 w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 578 o pow. 0,0342 ha, zabudowana budynkiem handlowo – biurowym, położona   w Sanoku przy ul. Piłsudskiego na rzecz Powiatu Sanockiego.

 IV/62/19

w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa.

zał. 1

IV/63/19 

w sprawie zamiaru likwidacji Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

IV/64/19 

w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

zał. 1

IV/65/19

 

w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.

Załączniki:
Pobierz plik (52.pdf)52.pdf117 kB
Pobierz plik (52_1.pdf)52_1.pdf116 kB
Pobierz plik (53.pdf)53.pdf131 kB
Pobierz plik (54.pdf)54.pdf155 kB
Pobierz plik (54_1.pdf)54_1.pdf146 kB
Pobierz plik (54_2.pdf)54_2.pdf338 kB
Pobierz plik (55.pdf)55.pdf120 kB
Pobierz plik (56.pdf)56.pdf120 kB
Pobierz plik (57.pdf)57.pdf262 kB
Pobierz plik (57_I.pdf)57_I.pdf1840 kB
Pobierz plik (58.pdf)58.pdf20792 kB
Pobierz plik (59.pdf)59.pdf293 kB
Pobierz plik (59_1.pdf)59_1.pdf164 kB
Pobierz plik (60.pdf)60.pdf158 kB
Pobierz plik (61.pdf)61.pdf121 kB
Pobierz plik (62.pdf)62.pdf115 kB
Pobierz plik (62_1.pdf)62_1.pdf180 kB
Pobierz plik (63.pdf)63.pdf121 kB
Pobierz plik (64.pdf)64.pdf116 kB
Pobierz plik (64_1.pdf)64_1.pdf114 kB
Pobierz plik (65.pdf)65.pdf116 kB