Uchwały Przedmiot uchwały
VI/91/19

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

VI/92/19

w sprawie zmiany Statutu Województwa Podkarpackiego.

zał. 1, 2

VI/93/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Miasto Tarnobrzeg.

VI/94/19

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pozakonkursowego pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

VI/95/19

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

zał. 1, 2

VI/96/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042
VI/97/19 

w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

VI/98/19 

w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

VI/99/19 

w sprawie rozwiązania Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie. 

VI/100/19

w sprawie woli przekazania do prowadzenia Powiatowi Łańcuckiemu Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie oraz Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie.

VI/101/19 

w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych – czwarta edycja projektu” w ramach konkursu Polskiej pomocy rozwojowej 2019.

VI/102/19 

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych  w Krośnie.

zał. 1

VI/103/19 

w sprawie zmiany Uchwały NR XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

zał. 1

VI/104/19 

w sprawie zmiany Uchwały NR XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

VI/105/19 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

Załączniki:
Pobierz plik (91.pdf)91.pdf191 kB
Pobierz plik (92.pdf)92.pdf211 kB
Pobierz plik (92_1_2.pdf)92_1_2.pdf1649 kB
Pobierz plik (93.pdf)93.pdf190 kB
Pobierz plik (94.pdf)94.pdf268 kB
Pobierz plik (95.pdf)95.pdf515 kB
Pobierz plik (95_1_2.pdf)95_1_2.pdf203 kB
Pobierz plik (96.pdf)96.pdf25942 kB
Pobierz plik (97.pdf)97.pdf217 kB
Pobierz plik (98.pdf)98.pdf203 kB
Pobierz plik (99.pdf)99.pdf192 kB
Pobierz plik (100.pdf)100.pdf189 kB
Pobierz plik (101.pdf)101.pdf266 kB
Pobierz plik (102.pdf)102.pdf192 kB
Pobierz plik (102_1.pdf)102_1.pdf294 kB
Pobierz plik (103.pdf)103.pdf515 kB
Pobierz plik (103_1.pdf)103_1.pdf1404 kB
Pobierz plik (104.pdf)104.pdf203 kB
Pobierz plik (105.pdf)105.pdf251 kB