Uchwała Przedmiot uchwały
VII/106/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW 985 (Zawada – Pustynia)”.
VII/107/19  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Partnerów Projektu PSIP na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. 
VII/108/19  w sprawie zmiany uchwały nr LV/906/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w latach 2018-2020 oraz zmiany uchwały nr XXII/392/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
VII/109/19 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 

zał. 1

VII/110/19  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042. 
VII/111/19  w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2019. 
VII/112/19 

w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska) a Województwem Maramuresz (Rumunia). 

zał. 1

VII/113/19  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „English4You” przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
VII/114/19  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu konkursowego: „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
VII/115/19  w sprawie zwrotu darowizny nieruchomości położnej w Jarosławiu. 
VII/116/19  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziałów w nieruchomościach położonych w Łańcucie na rzecz Powiatu Łańcuckiego. 
 VII/117/19

w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

VII/118/19 

w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

 zał. 1

zał. 2

zał. 3

VII/119/19 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie.

zał. 1

zał. 1.1

VII/120/19 

w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 

zał. 1

zał.1.1

VII/121/19 

w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.

zał. 1

zał. 1.1

zał. 1.2

zał. 1.3

VII/122/19 

w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej. 

zał.1

zał.1.1

zał.1.2

Załączniki:
Pobierz plik (106.pdf)106.pdf193 kB
Pobierz plik (107.pdf)107.pdf277 kB
Pobierz plik (108.pdf)108.pdf200 kB
Pobierz plik (109.pdf)109.pdf576 kB
Pobierz plik (109_1_2_3.pdf)109_1_2_3.pdf219 kB
Pobierz plik (110.pdf)110.pdf28043 kB
Pobierz plik (111.pdf)111.pdf189 kB
Pobierz plik (112.pdf)112.pdf187 kB
Pobierz plik (112_1.pdf)112_1.pdf557 kB
Pobierz plik (113.pdf)113.pdf339 kB
Pobierz plik (114.pdf)114.pdf305 kB
Pobierz plik (115.pdf)115.pdf262 kB
Pobierz plik (116.pdf)116.pdf191 kB
Pobierz plik (117.pdf)117.pdf198 kB
Pobierz plik (117_1.pdf)117_1.pdf107 kB
Pobierz plik (117_2.pdf)117_2.pdf93 kB
Pobierz plik (117_3.pdf)117_3.pdf95 kB
Pobierz plik (117_4.pdf)117_4.pdf84 kB
Pobierz plik (118.pdf)118.pdf200 kB
Pobierz plik (118_1.pdf)118_1.pdf81 kB
Pobierz plik (118_2.pdf)118_2.pdf83 kB
Pobierz plik (118_3.pdf)118_3.pdf154 kB
Pobierz plik (119.pdf)119.pdf189 kB
Pobierz plik (119_1.pdf)119_1.pdf188 kB
Pobierz plik (119_2.pdf)119_2.pdf166 kB
Pobierz plik (120.pdf)120.pdf278 kB
Pobierz plik (120_1.pdf)120_1.pdf313 kB
Pobierz plik (120_2.pdf)120_2.pdf260 kB
Pobierz plik (121.pdf)121.pdf200 kB
Pobierz plik (121_1.pdf)121_1.pdf225 kB
Pobierz plik (121_2.pdf)121_2.pdf286 kB
Pobierz plik (121_3 (2).pdf)121_3 (2).pdf264 kB
Pobierz plik (121_4.pdf)121_4.pdf472 kB
Pobierz plik (122.pdf)122.pdf275 kB
Pobierz plik (122_1.pdf)122_1.pdf232 kB
Pobierz plik (122_2.pdf)122_2.pdf183 kB
Pobierz plik (122_3.pdf)122_3.pdf184 kB