Numer uchwały Data posiedzenia Przedmiot uchwały - w sprawie
XXXIV/624/13 27.05.2013 r. w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego przedłużenia działania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. 
XXXIV/625/13 27.05.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za rok 2012 r. 

zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4, zał. nr 5,

zał. nr 6, zał. nr 7

XXXIV/626/13 27.05.2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/353/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na terenie województwa podkarpackiego 

XXXIV/627/13 27.05.2013 r.

 w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wola Żyrakowska

zał. nr 1, zał. nr 2

XXXIV/628/13 27.05.2013 r.

w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Solina i Berezka
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Solina
 

zał. nr 1

XXXIV/629/13 27.05.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce
„Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
XXXIV/630/13 27.05.2013 r.

 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego

zał. nr 1 i 2

XXXIV/631/13 27.05.2013 r.

 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

zal. nr 1 i 2

XXXIV/632/13 27.05.2013 r.

 w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, w roku 2013

XXXIV/633/13 27.05.2013 r.

 zmieniająca uchwałę nr IX/131/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 

zał. nr 1

XXXIV/634/13 27.05.2013 r.

 w sprawie odwołania Marszałka Województwa Podkarpackiego

 XXXIV/635/13 27.05.2013 r.

w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego 

zał. nr 1

 XXXIV/636/13 27.05.2013 r.

w sprawie wyboru Wicemarszałków Województwa Podkarpackiego 

zał. nr 1

 XXXIV/637/13 27.05.2013 r.

 

w sprawie wyboru Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego 

zał. nr 1

 XXXIV/638/13 27.05.2013 r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego