Uchwała Przedmiot uchwały
X/168/19

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

zał.1

X/169/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042
X/170/19

w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej i podpisania Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Województwem Maramuresz (Rumunia).

zał.1

X/171/19 w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.
X/172/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z części nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
X/173/19 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 400 000 akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.
X/174/19

w sprawie nadania Statutu Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie.

zał. 1

X/175/19 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
X/176/19 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
X/177/19 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
X/178/19 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
X/179/19 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
X/180/19 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Załączniki:
Pobierz plik (168.pdf)168.pdf451 kB
Pobierz plik (168_1_2.pdf)168_1_2.pdf165 kB
Pobierz plik (169.pdf)169.pdf20365 kB
Pobierz plik (170.pdf)170.pdf265 kB
Pobierz plik (170_1.pdf)170_1.pdf399 kB
Pobierz plik (171.pdf)171.pdf190 kB
Pobierz plik (172.pdf)172.pdf194 kB
Pobierz plik (173.pdf)173.pdf191 kB
Pobierz plik (174.pdf)174.pdf269 kB
Pobierz plik (174_1.pdf)174_1.pdf150 kB
Pobierz plik (175.pdf)175.pdf193 kB
Pobierz plik (176.pdf)176.pdf193 kB
Pobierz plik (177.pdf)177.pdf192 kB
Pobierz plik (178.pdf)178.pdf193 kB
Pobierz plik (179.pdf)179.pdf192 kB
Pobierz plik (180.pdf)180.pdf194 kB