Uchwała Przedmiot Uchwały
XIII/217/19

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 rok

zał. 1

zał. 2

XIII/218/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Zadania polegającego na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych
XIII/219/19  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza. 
XIII/220/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Czermin. 
XIII/221/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Przeworskiego. 
XIII/222/19 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami – etap I. 
XIII/223/19  w sprawie udzielenia Powiatowi Łańcuckiemuw sprawie udzielenia Powiatowi Łańcuckiemuw roku 2019 pomocy finansowej 
XIII/224/19 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 

zał. 1-2 

XIII/225/19  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042  
XIII/227/19   w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.  
XIII/228/19  w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  
XIII/229/19   w sprawie zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.  
XIII/230/19 

w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 

zał. 1 

XIII/231/19 

w sprawie zmian w Statuciew sprawie zmian w StatucieSpecjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. 

zał. 1

zał. 2

XIII/232/19 

w sprawie zmian w Statuciew sprawie zmian w StatucieWojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

zał. 1

zał. 2

zał.3

XIII/233/19  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  
XIII/234/19  w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/187/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Wadowice Górne  
XIII/235/19   zmieniająca uchwałę Nr XV/258/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.  
Załączniki:
Pobierz plik (217.pdf)217.pdf191 kB
Pobierz plik (217_1.pdf)217_1.pdf101 kB
Pobierz plik (217_2.pdf)217_2.pdf182 kB
Pobierz plik (218.pdf)218.pdf346 kB
Pobierz plik (219.pdf)219.pdf190 kB
Pobierz plik (220.pdf)220.pdf205 kB
Pobierz plik (221.pdf)221.pdf191 kB
Pobierz plik (222.pdf)222.pdf198 kB
Pobierz plik (223.pdf)223.pdf191 kB
Pobierz plik (224.pdf)224.pdf538 kB
Pobierz plik (224_1_2.pdf)224_1_2.pdf198 kB
Pobierz plik (225.pdf)225.pdf31883 kB
Pobierz plik (227.pdf)227.pdf192 kB
Pobierz plik (228.pdf)228.pdf188 kB
Pobierz plik (229.pdf)229.pdf197 kB
Pobierz plik (230.pdf)230.pdf271 kB
Pobierz plik (230_1.pdf)230_1.pdf139 kB
Pobierz plik (231.pdf)231.pdf195 kB
Pobierz plik (231_1.pdf)231_1.pdf95 kB
Pobierz plik (231_2.pdf)231_2.pdf123 kB
Pobierz plik (232.pdf)232.pdf194 kB
Pobierz plik (232_1.pdf)232_1.pdf77 kB
Pobierz plik (232_2.pdf)232_2.pdf77 kB
Pobierz plik (232_3.pdf)232_3.pdf153 kB
Pobierz plik (233.pdf)233.pdf372 kB
Pobierz plik (234.pdf)234.pdf212 kB
Pobierz plik (235.pdf)235.pdf196 kB