Uchwała Przedmiot Uchwały
XV/257/19

w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego

zał.1

XV/258/19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji
XV/259/19 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
XV/260/19 w sprawie upoważnienia dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
XV/261/19

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

zał. 1

XV/262/19   w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2042
XV/263/19  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. 
XV/264/19  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” w ramach RPO WP 2014-2020 
XV/265/19  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie do realizacji projektu konkursowego, jako partnera w ramach PO WER 2014-2020 nr naboru POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 
XV/266/19  w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Województwa Podkarpackiego instrumentem płatniczym 
XV/267/19  w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 
Załączniki:
Pobierz plik (257.pdf)257.pdf271 kB
Pobierz plik (257_1.pdf)257_1.pdf188 kB
Pobierz plik (258.pdf)258.pdf193 kB
Pobierz plik (258_1.pdf)258_1.pdf185 kB
Pobierz plik (259.pdf)259.pdf194 kB
Pobierz plik (260.pdf)260.pdf190 kB
Pobierz plik (261.pdf)261.pdf494 kB
Pobierz plik (261_1_2.pdf)261_1_2.pdf282 kB
Pobierz plik (262.pdf)262.pdf21802 kB
Pobierz plik (263.pdf)263.pdf341 kB
Pobierz plik (263_1.pdf)263_1.pdf268 kB
Pobierz plik (264.pdf)264.pdf279 kB
Pobierz plik (265.pdf)265.pdf276 kB
Pobierz plik (266.pdf)266.pdf268 kB
Pobierz plik (267.pdf)267.pdf204 kB