Uchwała Przedmiot uchwały
XVII/268/19 

w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

zał. 1_13

zał. 1.2

zał. 1.3

zał. 1.4 

XVII/269/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2042
XVII/270/19  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza 
XVII/271/19 

zmieniająca uchwałę nr LXII/986/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2018r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

zał. 1 

XVII/272/19 

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku z 38. rocznicą wprowadzenia Stanu Wojennego 

zał. 1

XVII/273/19  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
XVII/274/19  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
XVII/275/19  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
XVII/276/19  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
XVII/277/19  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
XVII/278/19  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
XVII/279/19  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Grębów. 
XVII/280/19 

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie podkarpackim. 

zał. 1-2

XVII/281/19  w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/949/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej i zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego. 
XVII/282/19  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Zadania polegającego na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych 
XVII/283/19  w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 
XVII/284/19  w sprawie zmiany wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich w województwie podkarpackim. 
XVII/285/19 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. 

zał. 1

XVII/286/19  w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie. 
XVII/287/19  w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie. 
XVII/288/19  w sprawie zmiany uchwały nr VII/114/19 o wyrażenie woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu konkursowego: „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
XVII/289/19 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 

zał 1-2

XVII/290/19  w spprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042
XVII/291/19 

w sprawie zmian w Statuciew sprawie zmian w StatucieWojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. 

zał. 1

zał. 2

zał. 3

XVII/292/19 

w sprawie zmian w Statucie w sprawie zmian w StatucieWojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

zał. 1

zał. 2

XVII/293/19 

w sprawie zmian w Statuciew sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

zał. 1

XVII/294/19 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2020 rok 

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

XVII/295/19

w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2020 rok.

zał. 1

Załączniki:
Pobierz plik (268.pdf)268.pdf359 kB
Pobierz plik (268_1_13.pdf)268_1_13.pdf2042 kB
Pobierz plik (268_2.pdf)268_2.pdf362 kB
Pobierz plik (268_3.pdf)268_3.pdf728 kB
Pobierz plik (268_4.pdf)268_4.pdf186 kB
Pobierz plik (269.pdf)269.pdf23663 kB
Pobierz plik (270.pdf)270.pdf193 kB
Pobierz plik (271.pdf)271.pdf335 kB
Pobierz plik (271_1.pdf)271_1.pdf160 kB
Pobierz plik (272.pdf)272.pdf194 kB
Pobierz plik (272_1.pdf)272_1.pdf259 kB
Pobierz plik (273.pdf)273.pdf195 kB
Pobierz plik (274.pdf)274.pdf196 kB
Pobierz plik (275.pdf)275.pdf197 kB
Pobierz plik (276.pdf)276.pdf197 kB
Pobierz plik (277.pdf)277.pdf194 kB
Pobierz plik (278.pdf)278.pdf196 kB
Pobierz plik (279.pdf)279.pdf195 kB
Pobierz plik (280.pdf)280.pdf193 kB
Pobierz plik (280_1_2.pdf)280_1_2.pdf116 kB
Pobierz plik (281.pdf)281.pdf193 kB
Pobierz plik (282.pdf)282.pdf350 kB
Pobierz plik (283.pdf)283.pdf215 kB
Pobierz plik (284.pdf)284.pdf198 kB
Pobierz plik (285.pdf)285.pdf99 kB
Pobierz plik (285_1.pdf)285_1.pdf168 kB
Pobierz plik (286.pdf)286.pdf270 kB
Pobierz plik (287.pdf)287.pdf193 kB
Pobierz plik (288.pdf)288.pdf203 kB
Pobierz plik (289.pdf)289.pdf493 kB
Pobierz plik (289_1_2.pdf)289_1_2.pdf172 kB
Pobierz plik (290.pdf)290.pdf28638 kB
Pobierz plik (291.pdf)291.pdf271 kB
Pobierz plik (291_1.pdf)291_1.pdf107 kB
Pobierz plik (291_2.pdf)291_2.pdf93 kB
Pobierz plik (291_3.pdf)291_3.pdf186 kB
Pobierz plik (292.pdf)292.pdf192 kB
Pobierz plik (292_1.pdf)292_1.pdf77 kB
Pobierz plik (292_2.pdf)292_2.pdf156 kB
Pobierz plik (293.pdf)293.pdf274 kB
Pobierz plik (293_1.pdf)293_1.pdf103 kB
Pobierz plik (294.pdf)294.pdf198 kB
Pobierz plik (294_1.pdf)294_1.pdf193 kB
Pobierz plik (294_2.pdf)294_2.pdf475 kB
Pobierz plik (294_3.pdf)294_3.pdf290 kB
Pobierz plik (294_4.pdf)294_4.pdf407 kB
Pobierz plik (294_5.pdf)294_5.pdf297 kB
Pobierz plik (294_6.pdf)294_6.pdf214 kB
Pobierz plik (294_7.pdf)294_7.pdf367 kB
Pobierz plik (295.pdf)295.pdf194 kB
Pobierz plik (295_1.pdf)295_1.pdf365 kB