Uchwała Przedmiot uchwały
XXI/340/20

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego podziękowania dla pracowników służb walczących z epidemią wywołaną przez wirusa SARS CoV-2 (tzw. koronawirus).

XXI/341/20

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – etap I” oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”.

XXI/342/20

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap I”.

XXI/343/20

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

zał. 1-2

XXI/344/20 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045

XXI/345/20 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

zał. 1-2 

XXI/346/20 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045 

XXI/347/20 

w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie. 

XXI/348/20 

zmieniająca uchwałę nr LXII/986/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2018r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, zmienioną Uchwałą Nr XVII/271/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r.

zał. 1 

XXI/349/20 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie. 

XXI/350/20 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2020 

Załączniki:
Pobierz plik (340.pdf)340.pdf367 kB
Pobierz plik (341.pdf)341.pdf202 kB
Pobierz plik (342.pdf)342.pdf201 kB
Pobierz plik (343.pdf)343.pdf617 kB
Pobierz plik (343_1_2.xlsx.pdf)343_1_2.xlsx.pdf172 kB
Pobierz plik (344.pdf)344.pdf36080 kB
Pobierz plik (345.pdf)345.pdf359 kB
Pobierz plik (345_1_2.pdf)345_1_2.pdf130 kB
Pobierz plik (346.pdf)346.pdf20024 kB
Pobierz plik (347.pdf)347.pdf194 kB
Pobierz plik (348.pdf)348.pdf337 kB
Pobierz plik (348_1.doc.pdf)348_1.doc.pdf217 kB
Pobierz plik (349.pdf)349.pdf201 kB
Pobierz plik (350.pdf)350.pdf265 kB