Uchwały XXXII sesji semiku
Uchwała Przedmiot uchwały
XXXII/528/21  w sprawie stanowiska upamiętniającego 55. rocznicę święceń biskupich oraz ingresu i 103. rocznicę urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. 
XXXII/529/21  w sprawie przyjęcia stanowiska z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich 
XXXII/530/21  w sprawie Stanowiska wyrażającego poparcie dla utworzenia Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat. 
XXXII/531/21  w sprawie zmian w Statuciew sprawie zmian w StatucieWojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 
XXXII/532/21 

w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

załącznik_1

załączik_1_1

załącznik_2

załącznik_2_2

załącznik_3

załącznik_3_3

załącznik_4

załącznik_4_1

załącznik_4_2

załącznik_4_3

załącznik_4_4

XXXII/533/21  w sprawie określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek 
XXXII/534/21  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiegow sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiegodla Gminy Miasto Tarnobrzeg 
XXXII/535/21  w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – etap I” oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”. 
XXXII/536/21  w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”. 
XXXII/537/21  w sprawie zamiaru likwidacji Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli 
XXXII/538/21  w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 100 000 udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
XXXII/539/21  w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 37,97 m² przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. 
XXXII/540/21  w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie. 
XXXII/541/21 

w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021(kontynuacja WPPiRPA na lata 2014 - 2020)” 

załącznik_1

XXXII/542/21 

w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 - 2020)” 

załącznik_1

XXXII/543/21

w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014 - 2020)”

załącznik_1

XXXII/544/21

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

załącznik_1_2

XXXII/545/21  w sprawie zman w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wojewóztwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2045
Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (528.pdf)528.pdf[KS] Monika Homa282 kB2021-03-03 08:592021-03-03 08:59
Pobierz plik (529.pdf)529.pdf[KS] Monika Homa200 kB2021-03-03 09:002021-03-03 09:00
Pobierz plik (530.pdf)530.pdf[KS] Monika Homa207 kB2021-03-03 09:012021-03-03 09:01
Pobierz plik (531.pdf)531.pdf[KS] Monika Homa289 kB2021-03-03 09:012021-03-03 09:01
Pobierz plik (532.pdf)532.pdf[KS] Monika Homa200 kB2021-03-03 09:032021-03-03 09:03
Pobierz plik (532_1.pdf)532_1.pdf[KS] Monika Homa311 kB2021-03-03 09:042021-03-03 09:04
Pobierz plik (532_1_1.pdf)532_1_1.pdf[KS] Monika Homa331 kB2021-03-03 09:042021-03-03 09:04
Pobierz plik (532_2.pdf)532_2.pdf[KS] Monika Homa301 kB2021-03-03 09:042021-03-03 09:04
Pobierz plik (532_2_2.pdf)532_2_2.pdf[KS] Monika Homa324 kB2021-03-03 09:052021-03-03 09:05
Pobierz plik (532_3.pdf)532_3.pdf[KS] Monika Homa300 kB2021-03-03 09:052021-03-03 09:05
Pobierz plik (532_3_3.pdf)532_3_3.pdf[KS] Monika Homa289 kB2021-03-03 09:052021-03-03 09:05
Pobierz plik (532_4.pdf)532_4.pdf[KS] Monika Homa179 kB2021-03-03 09:052021-03-03 09:05
Pobierz plik (532_4_1.pdf)532_4_1.pdf[KS] Monika Homa158 kB2021-03-03 09:062021-03-03 09:06
Pobierz plik (532_4_2.pdf)532_4_2.pdf[KS] Monika Homa475 kB2021-03-03 09:062021-03-03 09:06
Pobierz plik (532_4_3.pdf)532_4_3.pdf[KS] Monika Homa406 kB2021-03-03 09:082021-03-03 09:08
Pobierz plik (532_4_4.pdf)532_4_4.pdf[KS] Monika Homa401 kB2021-03-03 09:082021-03-03 09:08
Pobierz plik (533.pdf)533.pdf[KS] Monika Homa312 kB2021-03-03 09:082021-03-03 09:08
Pobierz plik (534.pdf)534.pdf[KS] Monika Homa192 kB2021-03-03 09:082021-03-03 09:08
Pobierz plik (535.pdf)535.pdf[KS] Monika Homa202 kB2021-03-03 09:092021-03-03 09:09
Pobierz plik (536.pdf)536.pdf[KS] Monika Homa193 kB2021-03-03 09:092021-03-03 09:09
Pobierz plik (537.pdf)537.pdf[KS] Monika Homa274 kB2021-03-03 09:092021-03-03 09:09
Pobierz plik (538.pdf)538.pdf[KS] Monika Homa192 kB2021-03-03 09:092021-03-03 09:09
Pobierz plik (539.pdf)539.pdf[KS] Monika Homa194 kB2021-03-03 09:102021-03-03 09:10
Pobierz plik (540.pdf)540.pdf[KS] Monika Homa195 kB2021-03-03 09:102021-03-03 09:10
Pobierz plik (541.pdf)541.pdf[KS] Monika Homa196 kB2021-03-03 09:102021-03-03 09:10
Pobierz plik (541_1.pdf)541_1.pdf[KS] Monika Homa2258 kB2021-03-03 09:112021-03-03 09:11
Pobierz plik (542.pdf)542.pdf[KS] Monika Homa193 kB2021-03-03 09:132021-03-03 09:13
Pobierz plik (542_1.pdf)542_1.pdf[KS] Monika Homa868 kB2021-03-03 09:132021-03-03 09:13
Pobierz plik (543.pdf)543.pdf[KS] Monika Homa194 kB2021-03-03 09:162021-03-03 09:16
Pobierz plik (543_1.pdf)543_1.pdf[KS] Monika Homa1344 kB2021-03-03 09:162021-03-03 09:16
Pobierz plik (544.pdf)544.pdf[KS] Monika Homa457 kB2021-03-03 09:162021-03-03 09:16
Pobierz plik (544_1_2.pdf)544_1_2.pdf[KS] Monika Homa271 kB2021-03-03 09:162021-03-03 09:16
Pobierz plik (545.pdf)545.pdf[KS] Monika Homa24106 kB2021-04-20 15:152021-04-20 15:15