Numer uchwały                  Data posiedzenia                Przedmiot uchwały - w sprawie                                                              
XXXVI/677/13 16.07.2013 r.

przyjęcia rezygnacji Pana Edwarda Brzostowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XXXVI/678/13 16.07.2013 r.

wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

XXXVI/679/13 16.07.2013 r.

przyjęcia rezygnacji Pani Teresy Kubas-Hul z funkcji
Przewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XXXVI/680/13 16.07.2013 r.

wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XXXVI/681/13 16.07.2013 r.

przyjęcia rezygnacji Pana Janusza Koniecznego z funkcji Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XXXVI/682/13 16.07.2013 r.

wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XXXVI/683/13 16.07.2013 r.

przyjęcia rezygnacji Pana Dariusza Sobieraja z funkcji
Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XXXVI/684/13 16.07.2013 r.

wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XXXVI/685/13 16.07.2013 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego

XXXVI/686/13 16.07.2013 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

XXXVI/687/13 16.07.2013 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Fryderyka Chopina

zał nr 1

XXXVI/688/13 16.07.2013 r.

zmieniająca uchwałę numer II/8/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. / ze zm. / w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XXXVI/689/13 16.07.2013 r.

zmieniająca uchwałę numer II/9/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XXXVI/690/13 16.07.2013 r.

zmieniająca uchwałę numer II/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XXXVI/691/13 16.07.2013 r. zmieniająca uchwałę numer II/11/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego
XXXVI/692/13 16.07.2013 r. zmieniająca uchwałę numer II/12/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego
XXXVI/693/13 16.07.2013 r.

zmieniająca uchwałę numer II/13/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich
i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XXXVI/694/13 16.07.2013 r.

zmieniająca uchwałę numer II/14/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej
i Społecznej Województwa Podkarpackiego

XXXVI/695/13 16.07.2013 r.

zmieniająca uchwałę numer II/16/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

XXXVI/696/13 16.07.2013 r.

zmieniająca uchwałę nr II/17/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Załączniki:
Pobierz plik (677.pdf)67750 kB
Pobierz plik (678.pdf)67852 kB
Pobierz plik (679.pdf)67950 kB
Pobierz plik (680.pdf)68050 kB
Pobierz plik (681.pdf)68151 kB
Pobierz plik (682.pdf)68251 kB
Pobierz plik (683.pdf)68351 kB
Pobierz plik (684.pdf)68452 kB
Pobierz plik (685.pdf)68564 kB
Pobierz plik (686.pdf)68661 kB
Pobierz plik (687.pdf)68773 kB
Pobierz plik (687_1.pdf)687_1208 kB
Pobierz plik (688.pdf)68856 kB
Pobierz plik (689.pdf)68958 kB
Pobierz plik (690.pdf)69055 kB
Pobierz plik (691.pdf)69156 kB
Pobierz plik (692.pdf)69254 kB
Pobierz plik (693.pdf)69355 kB
Pobierz plik (694.pdf)69457 kB
Pobierz plik (695.pdf)69554 kB
Pobierz plik (696.pdf)69655 kB