Nr. uchwały                         Data                               Przedmiot uchwały - w sprawie:                                                                
 XLI/815/13  30 grudnia 2013 r.

 budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

zał. nr 1-14zał nr  15zał nr 16zał nr 17

 XLI/816/13  30 grudnia 2013 r.

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025

zał. nr 1-2; zał. nr 3

 XLI/817/13  30 grudnia 2013 r.

 przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

zał. nr 1

 XLI/818/13  30 grudnia 2013 r.

 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.

zał. nr 1zał. nr 2;  zał. nr 3;  zał. nr. 4zał. nr 5;  zał. nr 6; zał. nr 7zał. nr 8zał. nr 9

 XLI/819/13  30 grudnia 2013 r.  zatwierdzenia planu  kontroli   Komisji Rewizyjnej  Sejmiku Województwa Podkarpackiego  na 2014 rok. 
 XLI/820/13  30 grudnia 2013 r.  stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego finasowania zatrudnienia pracowników powiatowych urzędów pracy realizujących projekty systemowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 XLI/821/13  30 grudnia 2013 r.  wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń o pow. 50 m2 przez Obwód Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie.
 XLI/822/13  30 grudnia 2013 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rudnik nad Sanem oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Rudnik nad Sanem

zał. nr 1

 XLI/823/13  30 grudnia 2013 r.  likwidacji aglomeracji: Nowy Borek, Białka i Piątkowa
wyznaczonych na terenie Gminy Błażowa 
 XLI/824/13  30 grudnia 2013 r.

 wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec

zał. nr 1

 XLI/825/13  30 grudnia 2013 r.

 wyznaczenia aglomeracji Jarocin

zał. nr 1

 XLI/826/13  30 grudnia 2013 r.

 zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Jedlicze

zał.nr 1; zał. nr 2

 XLI/827/13  30 grudnia 2013 r.

 zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Ropczyce – Paszczyna

zał. nr 1; zał. nr 2

 XLI/828/13  30 grudnia 2013 r.

 zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Radomyśl Wielki

zał. nr 1

 XLI/829/13  30 grudnia 2013 r.

 zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Przemyśl

zał. nr 1

 XLI/830/13  30 grudnia 2013 r.  przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Polańczyk, o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000
 XLI/831/13  30 grudnia 2013 r.  nadania statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg   Wojewódzkich w Rzeszowie
 XLI/832/13  30 grudnia 2013 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
 XLI/833/13  30 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

zał. nr 1

 XLI/834/13  30 grudnia 2013 r.  zmiany Uchwały Nr XXXVII/718/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mieleckiemu.
 XLI/835/13  30 grudnia 2013 r.  przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w 2014 roku.
 XLI/836/13  30 grudnia 2013 r.

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

zał. nr 1-2

Załączniki:
Pobierz plik (815.pdf)815117 kB
Pobierz plik (817_1.pdf)817_1117 kB
Pobierz plik (818.pdf)81855 kB
Pobierz plik (818_1.pdf)818_152 kB
Pobierz plik (818_2.pdf)818_284 kB
Pobierz plik (818_3.pdf)818_356 kB
Pobierz plik (818_4.pdf)818_488 kB
Pobierz plik (818_5.pdf)818_5102 kB
Pobierz plik (818_6.pdf)818_670 kB
Pobierz plik (818_7.pdf)818_762 kB
Pobierz plik (818_8.pdf)818_862 kB
Pobierz plik (815_1_14.pdf)815_1_14962 kB
Pobierz plik (818_9.pdf)818_975 kB
Pobierz plik (819.pdf)81978 kB
Pobierz plik (820.pdf)82071 kB
Pobierz plik (821.pdf)82157 kB
Pobierz plik (822.pdf)82252 kB
Pobierz plik (822_1.pdf)822_11538 kB
Pobierz plik (823.pdf)82352 kB
Pobierz plik (824.pdf)82448 kB
Pobierz plik (824_1.pdf)824_1424 kB
Pobierz plik (825.pdf)82549 kB
Pobierz plik (815_15.pdf)815_1580 kB
Pobierz plik (825_1.pdf)825_1332 kB
Pobierz plik (826.pdf)82651 kB
Pobierz plik (826_1.pdf)826_11885 kB
Pobierz plik (826_2.JPG)826_2139 kB
Pobierz plik (827.pdf)82752 kB
Pobierz plik (827_1.pdf)827_1827 kB
Pobierz plik (827_2.pdf)827_2593 kB
Pobierz plik (828.pdf)82852 kB
Pobierz plik (828_1.pdf)828_1858 kB
Pobierz plik (829.pdf)82952 kB
Pobierz plik (815_16.pdf)815_16421 kB
Pobierz plik (829_1.pdf)829_11340 kB
Pobierz plik (830.pdf)83052 kB
Pobierz plik (831.pdf)83179 kB
Pobierz plik (832.pdf)83264 kB
Pobierz plik (833.pdf)83363 kB
Pobierz plik (833_1.pdf)833_181 kB
Pobierz plik (834.pdf)83449 kB
Pobierz plik (835.pdf)83564 kB
Pobierz plik (836.pdf)836104 kB
Pobierz plik (836_1_2.pdf)836_1_259 kB
Pobierz plik (815_17.pdf)815_1747 kB
Pobierz plik (816.pdf)81662 kB
Pobierz plik (816_1_2.pdf)816_1_2255 kB
Pobierz plik (816_3.pdf)816_3101 kB
Pobierz plik (817.pdf)81759 kB