Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

76/1641/15

14.07.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

76/1642/15

14.07.2015 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta Ropczyce.

76/1643/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1644/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1645/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1646/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1647/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1648/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1649/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1650/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1651/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1652/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1653/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1654/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1655/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1656/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1657/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1658/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1659/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1660/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1661/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1662/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1663/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1664/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1665/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1666/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1667/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1668/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1669/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1670/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1671/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

76/1672/15

14.07.2015 r.

udzielenia upoważnienia.

76/1673/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

76/1674/15

14.07.2015 r.

uchylająca Uchwałę Nr 65/1443/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie określenia zasad współpracy przy organizacji wspólnego przedsięwzięcia Województwa i Miasta pn. Reklama wizualna i słowna Województwa Podkarpackiego oraz Miasta Rzeszowa w związku z organizacją Obozu stypendystów Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w Rzeszowie.

76/1675/15

14.07.2015 r.

koordynacji działań związanych z organizacją Podkarpackiej Jesieni Jazzowej.

76/1676/15

14.07.2015 r.

złożenia do Mennicy Polskiej S.A. zamówienia na pieczęcie urzędowe.

76/1677/15

14.07.2015 r.

wystąpienia do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w celu uzgodnienia zmian do regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

76/1678/15

14.07.2015 r.

skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

76/1679/15

14.07.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Mazurach, Szkoły Podstawowej im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego w Mazurach.

76/1680/15

14.07.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu na rzecz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

76/1681/15

14.07.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu na rzecz Gimnazjum Nr 3 im. Szarych Szeregów w Przemyślu.

76/1682/15

14.07.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu na rzecz  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu.

76/1683/15

14.07.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie.

76/1684/15

14.07.2015 r.

upoważnienia do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.

76/1685/15

14.07.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

76/1686/15

14.07.2015 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

76/1687/15

14.07.2015 r.

objęcia udziałów w spółce Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

76/1688/15

14.07.2015 r.

współorganizacji XV edycji „Święta Chleba – od ziarenka do bochenka”.

76/1689/15

14.07.2015 r.

współorganizacji zadania pn. „Festiwal Kultur i Kresowego Jadła”.

76/1690/15

14.07.2015 r.

współorganizacji zadania pn. Festyn folklorystyczny przy Zagrodzie Etnograficznej w Rogach.

76/1691/15

14.07.2015 r.

współorganizacji zadania pn. „Gminne Święto chleba w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej”.

76/1692/15

14.07.2015 r.

umieszczenia tablicy informacyjnej na działce 425/17 położonej w Tajęcinie gm. Trzebownisko.

76/1693/15

14.07.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze siódmego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Potok, gmina Jedlicze, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego.

76/1694/15

14.07.2015 r.

przeznaczenia do sprzedaży w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego.

76/1695/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

76/1696/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

76/1697/15

14.07.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

76/1698/15

14.07.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zakup sprzętu medycznego.

76/1699/15

14.07.2015 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup angiografu.

76/1700/15

14.07.2015 r.

zatwierdzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

76/1701/15

14.07.2015 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach  konkursu ofert na realizację w roku 2015 programu wojewódzkiego pod nazwą: „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

76/1702/15

14.07.2015 r.

Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok.

76/1703/15

14.07.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykorzystanie mechanizmu nadkontraktacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

76/1704/15

14.07.2015 r.

zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

76/1705/15

14.07.2015 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

76/1706/15

14.07.2015 r.

podjęcia działań zmierzających do zastosowania tzw. „mechanizmu elastyczności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

76/1707/15

14.07.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM” nr RPPK.03.01.00-18-033/10 w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

76/1708/15

14.07.2015 r.

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

76/1709/15

14.07.2015 r.

przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

76/1710/15

14.07.2015 r.

zmiany Instrukcji realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020.

76/1711/15

14.07.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

76/1712/15

14.07.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

76/1713/15

14.07.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

76/1714/15

14.07.2015 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach X Osi Priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

76/1715/15

14.07.2015 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach X Osi Priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

76/1716/15

14.07.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

76/1717/15

14.07.2015 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1641_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1641_15.pdf823 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1642_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1642_15.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1643_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1643_15.pdf536 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1644_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1644_15.pdf530 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1645_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1645_15.pdf522 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1646_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1646_15.pdf524 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1647_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1647_15.pdf523 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1648_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1648_15.pdf499 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1649_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1649_15.pdf526 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1650_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1650_15.pdf522 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1651_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1651_15.pdf527 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1652_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1652_15.pdf602 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1653_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1653_15.pdf518 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1654_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1654_15.pdf516 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1655_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1655_15.pdf499 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1656_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1656_15.pdf548 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1657_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1657_15.pdf525 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1658_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1658_15.pdf547 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1659_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1659_15.pdf501 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1660_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1660_15.pdf558 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1661_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1661_15.pdf559 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1662_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1662_15.pdf544 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1663_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1663_15.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1664_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1664_15.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1665_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1665_15.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1666_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1666_15.pdf405 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1667_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1667_15.pdf445 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1668_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1668_15.pdf446 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1669_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1669_15.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1670_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1670_15.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1671_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1671_15.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1672_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1672_15.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1673_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1673_15.pdf442 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1674_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1674_15.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1675_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1675_15.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1676_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1676_15.pdf367 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1677_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1677_15.pdf1926 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1678_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1678_15.pdf1141 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1679_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1679_15.pdf611 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1680_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1680_15.pdf600 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1681_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1681_15.pdf1008 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1682_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1682_15.pdf5518 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1683_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1683_15.pdf906 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1684_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1684_15.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1685_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1685_15.pdf1525 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1686_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1686_15.pdf297 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1687_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1687_15.pdf301 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1688_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1688_15.pdf502 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1689_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1689_15.pdf490 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1690_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1690_15.pdf505 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1691_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1691_15.pdf504 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1692_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1692_15.pdf1120 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1693_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1693_15.pdf466 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1694_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1694_15.pdf479 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1695_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1695_15.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1696_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1696_15.pdf325 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1697_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1697_15.pdf323 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1698_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1698_15.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1699_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1699_15.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1700_15.zip)Uchwała_Nr_76_1700_15.zip3682 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1701_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1701_15.pdf1076 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1702_15.zip)Uchwała_Nr_76_1702_15.zip16403 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1703_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1703_15.pdf860 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1704_15.zip)Uchwała_Nr_76_1704_15.zip4125 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1705_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1705_15.pdf515 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1706_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1706_15.pdf432 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1707_15.zip)Uchwała_Nr_76_1707_15.zip6769 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1708_15.zip)Uchwała_Nr_76_1708_15.zip1956 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1709_15.zip)Uchwała_Nr_76_1709_15.zip2776 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1710_15.zip)Uchwała_Nr_76_1710_15.zip11918 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1711_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1711_15.pdf814 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1712_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1712_15.pdf440 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1713_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1713_15.pdf887 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1714_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1714_15.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1715_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1715_15.pdf369 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1716_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1716_15.pdf550 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_76_1717_15.pdf)Uchwała_Nr_76_1717_15.pdf702 kB