Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

81/1870/15

07.08.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

81/1871/15

07.08.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

81/1872/15

07.08.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

81/1873/15

07.08.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

81/1874/15

07.08.2015 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica – przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 od ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

81/1875/15

07.08.2015 r.

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa - Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie – granica województwa km 74+119 ÷ 76+297”.

81/1876/15

07.08.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

81/1877/15

07.08.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.