Numer uchwały 

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

116/2498/15

20.11.2015 r.

wyrażenia pełniącemu obowiązki  dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

116/2499/15

20.11.2015 r.

wyrażenia zgody dla pełniącego obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

116/2500/15

20.11.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

116/2501/15

20.11.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

116/2502/15

20.11.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

116/2503/15

20.11.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

116/2504/15

20.11.2015 r.

wystąpienia do Rady Społecznej działającej przy Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie o wydanie opinii w przedmiocie odwołania Dyrektora Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

116/2505/15

20.11.2015 r.

przeprowadzenia kontroli Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

116/2506/15

20.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

116/2507/15

20.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

116/2508/15

20.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla jst na terenie województwa podkarpackiego.

116/2498/15

20.11.2015 r.

wyrażenia pełniącemu obowiązki  dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

116/2499/15

20.11.2015 r.

wyrażenia zgody dla pełniącego obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

116/2500/15

20.11.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

116/2501/15

20.11.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

116/2502/15

20.11.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

116/2503/15

20.11.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

116/2504/15

20.11.2015 r.

wystąpienia do Rady Społecznej działającej przy Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie o wydanie opinii w przedmiocie odwołania Dyrektora Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

116/2505/15

20.11.2015 r.

przeprowadzenia kontroli Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

116/2506/15

20.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

116/2507/15

20.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

116/2508/15

20.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla jst na terenie województwa podkarpackiego.