Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

165/3423/16

13.04.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

165/3424/16

13.04.2016 r.

przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego w latach 2016 - 2020 przyznanych na lata 2016 – 2017.

165/3425/16

13.04.2016 r.

zlecenia do realizacji opracowania programów funkcjonalno-użytkowych projektów własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

165/3426/16

13.04.2016 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

165/3427/16

13.04.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

165/3428/16

13.04.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2030.

165/3429/16

13.04.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu dr. inż. Wojciechowi Potkańskiemu odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.