Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Podkarpackiego

Mapa strony

Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

230/5457/13

07.05.2013 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

230/5458/13

07.05.2013 r.

rozpatrzenia protestu.

230/5459/13

07.05.2013 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

230/5460/13

07.05.2013 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

230/5461/13

07.05.2013 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego "Akademia Narolska””, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 „Turystyka i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

230/5462/13

07.05.2013 r.

zatwierdzenia dokumentu „Prawa i obowiązki Województwa Podkarpackiego /Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

230/5463/13

07.05.2013 r.

Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok.

230/5464/13

07.05.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

230/5465/13

07.05.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

230/5466/13

07.05.2013 r.

realizacji zadania publicznego w zakresie kultury.

230/5467/13

07.05.2013 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

230/5468/13

07.05.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

230/5469/13

07.05.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

230/5470/13

07.05.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

230/5471/13

07.05.2013 r.

realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

230/5472/13

07.05.2013 r.

wyrażenia opinii o planowanej inwestycji pod nazwą „Budowa Kanału Ulgi Potoku Gawrzyłowskiego w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dębica”.

230/5473/13

07.05.2013 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala   im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

230/5474/13

07.05.2013 r.

udzielenia dotacji w 2013 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 - 2015.

230/5475/13

07.05.2013 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na rok 2014.

230/5476/13

07.05.2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

230/5477/13

07.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu.

230/5478/13

07.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach.

230/5479/13

07.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku.

230/5480/13

07.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku.

230/5481/13

07.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za rok 2012.

230/5482/13

07.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXI/353/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na terenie województwa podkarpackiego.

230/5483/13

07.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wola Żyrakowska.

230/5484/13

07.05.2013 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Solina i Berezka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Solina.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5457_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5457_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon910 kB2013-05-10 11:222013-05-10 11:22
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5458_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5458_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1301 kB2013-05-10 11:222013-05-10 11:22
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5459_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5459_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon513 kB2013-05-10 11:232013-05-10 11:23
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5460_13.zip)Uchwała_Nr_230_5460_13.zip[KZ] Adriana Wojdon4187 kB2013-05-10 12:062013-05-10 12:06
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5461_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5461_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1912 kB2013-05-10 11:232013-05-10 11:23
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5462_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5462_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon2257 kB2013-05-10 11:262013-05-10 11:26
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5463_13.zip)Uchwała_Nr_230_5463_13.zip[KZ] Adriana Wojdon3014 kB2013-05-10 12:072013-05-10 12:07
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5464_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5464_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon335 kB2013-05-10 11:262013-05-10 11:26
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5465_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5465_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon333 kB2013-05-10 11:272013-05-10 11:27
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5466_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5466_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon334 kB2013-05-10 11:272013-05-10 11:27
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5467_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5467_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon720 kB2013-05-10 11:272013-05-10 11:27
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5468_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5468_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon426 kB2013-05-10 11:272013-05-10 11:27
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5469_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5469_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon425 kB2013-05-10 11:282013-05-10 11:28
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5470_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5470_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon434 kB2013-05-10 11:532013-05-10 11:53
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5471_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5471_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon432 kB2013-05-10 11:532013-05-10 11:53
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5472_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5472_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon330 kB2013-05-10 11:532013-05-10 11:53
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5473_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5473_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon1453 kB2013-05-10 11:542013-05-10 11:54
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5474_13.zip)Uchwała_Nr_230_5474_13.zip[KZ] Adriana Wojdon979 kB2013-05-10 11:562013-05-10 11:56
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5475_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5475_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon481 kB2013-05-10 11:572013-05-10 11:57
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5476_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5476_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon507 kB2013-05-10 11:572013-05-10 11:57
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5477_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5477_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon659 kB2013-05-10 11:572013-05-10 11:57
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5478_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5478_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon666 kB2013-05-10 11:572013-05-10 11:57
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5479_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5479_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon691 kB2013-05-10 11:582013-05-10 11:58
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5480_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5480_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon665 kB2013-05-10 11:582013-05-10 11:58
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5481_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5481_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon3866 kB2013-05-10 11:592013-05-10 11:59
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5482_13.pdf)Uchwała_Nr_230_5482_13.pdf[KZ] Adriana Wojdon601 kB2013-05-10 11:592013-05-10 11:59
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5483_13.zip)Uchwała_Nr_230_5483_13.zip[KZ] Adriana Wojdon1985 kB2013-05-10 11:592013-05-10 11:59
Pobierz plik (Uchwała_Nr_230_5484_13.zip)Uchwała_Nr_230_5484_13.zip[KZ] Adriana Wojdon1987 kB2013-05-10 11:592013-05-10 11:59

 

Herb Województwa Podkarpackiego

 

© Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax 17 850 17 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Kancelaria ogólna: poniedziałek 7:30 do 18:00, wtorek - piątek 7:30 do 15:30

 

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego

Polityka bezpieczeństwa | Ochrona Danych Osobowych | Cyberbezpieczeństwo | Koordynator ds. dostępności | Deklaracja dostępności | Mapa strony

Realizacja: Oddział ds. kreacji wizualnej i zarządzania serwisami internetowymi