Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały:

310/6534/17

31 maja

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Strategicznego „Błękitny San” w 2016 roku.

310/6535/17

31 maja

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad w 2016 roku.

310/6536/17

31 maja

w sprawie podpisania umowy partnerstwa pomiędzy Województwem Podkarpackim a partnerem wiodącym i innymi partnerami projektu „CRinMA – Cultural Resources in the Mountain Areas”.

310/6537/17

31 maja

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

310/6538/17

31 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

310/6539/17

31 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2030.

310/6540/17

31 maja

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie na nabycie nieruchomości lokalowej i nieruchomości gruntowej.