Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

339/7307/17

14 września

uchylenia Uchwały Nr 338/7301/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 września 2017r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Sośno, Powiat Sępoliński, Województwo Kujawsko-Pomorskie.

339/7308/17

14 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Sośno, Powiat Sępoliński, Województwo Kujawsko-Pomorskie.

339/7309/17

14 września

uchylenia Uchwały Nr 338/7304/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 września 2017r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

339/7310/17

14 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.

339/7311/17

14 września

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.