Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

347/7410/17

3 października

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

347/7411/17

3 października

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

347/7412/17

3 października

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

347/7413/17

3 października

rozpatrzenia protestu.

347/7414/17

3 października

przyjęcia projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

347/7415/17

3 października

przyjęcia aktualizacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

347/7416/17

3 października

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

347/7417/17

3 października

wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.

347/7418/17

3 października

zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Bony na innowacje”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17).

347/7419/17

3 października

wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Bony na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17).

347/7420/17

3 października

zmiany uchwały Nr 324/6846/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”.

347/7421/17

3 października

organizacji konferencji pt. ”Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia – implikacje dla gospodarki”.

347/7422/17

3 października

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

347/7423/17

3 października

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2017/2018.

347/7424/17

3 października

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

347/7425/17

3 października

umorzenia wierzytelności wobec Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego ANIMUS.

347/7426/17

3 października

ustalenia terminu na złożenie sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) za pierwszy rok jej realizacji.

347/7427/17

3 października

przyjęcia Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustalenia terminu na złożenie sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) za pierwszy rok jej realizacji.

347/7428/17

3 października

wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu lokalu o powierzchni 192 m2 w bloku C przy ul. Monte Cassino 18 w Przemyślu.

347/7429/17

3 października

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

347/7430/17

3 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7410_17.pdf)Uchwała Nr 347_7410_17.pdf[KZ] Robert Kłak1223 kB2017-10-10 14:102017-10-10 14:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7411_17.pdf)Uchwała Nr 347_7411_17.pdf[KZ] Robert Kłak1265 kB2017-10-10 14:102017-10-10 14:10
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7412_17.pdf)Uchwała Nr 347_7412_17.pdf[KZ] Robert Kłak1277 kB2017-10-10 14:112017-10-10 14:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7413_17.pdf)Uchwała Nr 347_7413_17.pdf[KZ] Robert Kłak3667 kB2017-10-10 14:112017-10-10 14:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7414_17.zip)Uchwała Nr 347_7414_17.zip[KZ] Robert Kłak3151 kB2017-10-10 14:112017-10-10 14:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7415_17.pdf)Uchwała Nr 347_7415_17.pdf[KZ] Robert Kłak7966 kB2017-10-10 14:112017-10-10 14:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7416_17.zip)Uchwała Nr 347_7416_17.zip[KZ] Robert Kłak15150 kB2017-10-10 14:112017-10-10 14:11
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7417_17.pdf)Uchwała Nr 347_7417_17.pdf[KZ] Robert Kłak5823 kB2017-10-10 14:122017-10-10 14:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7418_17.pdf)Uchwała Nr 347_7418_17.pdf[KZ] Robert Kłak2820 kB2017-10-10 14:122017-10-10 14:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7419_17.pdf)Uchwała Nr 347_7419_17.pdf[KZ] Robert Kłak2232 kB2017-10-10 14:122017-10-10 14:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7420_17.pdf)Uchwała Nr 347_7420_17.pdf[KZ] Robert Kłak577 kB2017-10-10 14:122017-10-10 14:12
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7421_17.pdf)Uchwała Nr 347_7421_17.pdf[KZ] Robert Kłak333 kB2017-10-10 14:132017-10-10 14:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7422_17.pdf)Uchwała Nr 347_7422_17.pdf[KZ] Robert Kłak311 kB2017-10-10 14:132018-04-19 14:47
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7423_17.pdf)Uchwała Nr 347_7423_17.pdf[KZ] Robert Kłak1623 kB2017-10-10 14:132017-10-10 14:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7424_17.pdf)Uchwała Nr 347_7424_17.pdf[KZ] Robert Kłak796 kB2017-10-10 14:132017-10-10 14:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7425_17.pdf)Uchwała Nr 347_7425_17.pdf[KZ] Robert Kłak480 kB2017-10-10 14:132017-10-10 14:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7426_17.pdf)Uchwała Nr 347_7426_17.pdf[KZ] Robert Kłak3261 kB2017-10-10 14:132017-10-10 14:13
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7427_17.pdf)Uchwała Nr 347_7427_17.pdf[KZ] Robert Kłak9622 kB2017-10-10 14:142017-10-10 14:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7428_17.pdf)Uchwała Nr 347_7428_17.pdf[KZ] Robert Kłak353 kB2017-10-10 14:142017-10-10 14:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7429_17.pdf)Uchwała Nr 347_7429_17.pdf[KZ] Robert Kłak1099 kB2017-10-10 14:142017-10-10 14:14
Pobierz plik (Uchwała Nr 347_7430_17.pdf)Uchwała Nr 347_7430_17.pdf[KZ] Robert Kłak3023 kB2017-10-10 14:212017-10-10 14:21