Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

368/7724/17

20 listopada

uchylenia Uchwały Nr 355/7523/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 października 2017r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki pod firmą: Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

368/7725/17

20 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki pod firmą: Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

368/7726/17

20 listopada

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji nadchodzącej setnej rocznicy odzyskania Niepodległości.

368/7727/17

20 listopada

zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego popierającego działania i inicjatywy służące ochronie ludzkiego życia od poczęcia aż do śmierci.

368/7728/17

20 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu.