Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

376/7889/17

8 grudnia

utworzenia Spółki pod firmą: Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

376/7890/17

8 grudnia

udzielenia pełnomocnictwa.