Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

384/8097/17

29 grudnia

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

384/8098/17

29 grudnia

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

384/8099/17

29 grudnia

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego.

384/8100/17

29 grudnia

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

384/8101/17

29 grudnia

udzielenia poręczenia kredytu dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

384/8102/17

29 grudnia

udzielenia poręczenia kredytu dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

384/8103/17

29 grudnia

przyznania rocznej nagrody za 2016 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie

384/8104/17

29 grudnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

384/8105/17

29 grudnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

384/8106/17

29 grudnia

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2017 r.

384/8107/17

29 grudnia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

384/8108/17

29 grudnia

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2042.

384/8109/17

29 grudnia

udzielenia pełnomocnictwa.