Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie :

409/8559/18

19 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie deklaracji przekazania do wspólnego prowadzenia i finansowania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

409/8560/18

19 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego oddania hołdu wszystkim Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej.  

409/8561/18

19 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu pn. „Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim” w ramach programu Polskiej pomocy rozwojowej 2018.  

409/8562/18

19 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/828/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 2018 roku.  

409/8563/18

19 marca

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

409/8564/18

19 marca

organizacji spotkania promocyjnego Województwa Podkarpackiego z udziałem Premiera Rzeczypospolitej Polskiej.

409/8565/18

19 marca

zatwierdzenia do realizacji zaktualizowanego Programu Naprawczego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

409/8566/18

19 marca

zatwierdzenia do realizacji zaktualizowanego Programu Naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

409/8567/18

19 marca

zatwierdzenia do realizacji zaktualizowanego Programu Naprawczego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

409/8568/18

19 marca

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

409/8569/18

19 marca

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.